Visa allt om A-M Hårdesign Aktiebolag
Visa allt om A-M Hårdesign Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 166 167 240 391 423 479 568 538 553 552
Övrig omsättning - - - - - 64 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 82 42 89 200 240 340 283 270 260 310
Resultat efter finansnetto 83 42 93 203 254 371 301 294 288 331
Årets resultat 132 33 96 160 173 352 220 208 158 173
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 467 467 468 338 759 1 082 1 089 1 153 563 500
Omsättningstillgångar 401 362 345 385 106 353 267 123 730 796
Tillgångar 868 829 813 723 865 1 436 1 356 1 277 1 292 1 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 697 565 532 436 446 973 841 829 820 862
Obeskattade reserver 112 199 199 229 242 230 341 341 341 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 65 82 59 177 233 174 107 130 163
Skulder och eget kapital 868 829 813 723 865 1 436 1 356 1 277 1 292 1 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 170 700 220 208 200 200
Omsättning 166 167 240 391 423 543 568 538 553 552
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 240 391 423 479 568 538 553 552
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 16 14 14 35 48 60 85 68
Rörelseresultat, EBITDA 82 43 95 206 246 346 290 274 264 314
Nettoomsättningförändring -0,60% -30,42% -38,62% -7,57% -11,69% -15,67% 5,58% -2,71% 0,18% -%
Du Pont-modellen 9,56% 5,07% 11,44% 28,22% 30,29% 25,84% 22,20% 22,94% 22,37% 25,62%
Vinstmarginal 50,00% 25,15% 38,75% 52,17% 61,94% 77,45% 52,99% 54,46% 52,26% 60,14%
Bruttovinstmarginal 89,76% 80,24% 90,00% 90,03% 88,18% 87,89% 84,15% 84,01% 84,99% 87,50%
Rörelsekapital/omsättning 206,02% 177,84% 109,58% 83,38% -16,78% 25,05% 16,37% 2,97% 108,50% 114,67%
Soliditet 90,36% 86,88% 84,53% 83,65% 72,18% 79,56% 80,55% 84,14% 82,47% 81,57%
Kassalikviditet 679,66% 556,92% 420,73% 652,54% 59,89% 151,50% 153,45% 114,95% 561,54% 488,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...