Visa allt om Wittenström Fastigheter AB
Visa allt om Wittenström Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 187 181 0 0 838 328 3 103 5 324 5 296 11 817
Övrig omsättning - - 281 583 - 292 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 3 33 210 292 -83 -228 375 62 396
Resultat efter finansnetto -2 -38 -16 139 206 -122 -229 380 63 400
Årets resultat -2 -38 -16 139 206 -122 -229 274 46 289
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 486 2 615 2 736 2 865 2 973 2 828 0 1 4 8
Omsättningstillgångar 61 32 13 33 39 140 1 944 2 255 1 916 1 736
Tillgångar 2 547 2 647 2 749 2 899 3 011 2 968 1 944 2 256 1 920 1 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 695 1 697 1 736 1 752 1 613 1 407 1 555 1 784 1 511 1 465
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 528 636 760 760 925 1 255 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 323 314 254 387 473 307 359 472 410 279
Skulder och eget kapital 2 547 2 647 2 749 2 899 3 011 2 968 - 2 256 1 920 1 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 108 286 274 247 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 18 26 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 37 89 129 111 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 187 181 281 583 838 620 3 103 5 324 5 296 11 817
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 328 3 103 5 324 5 296 5 909
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 148 387 439 399 258
Rörelseresultat, EBITDA 154 124 162 317 399 -83 -227 378 65 412
Nettoomsättningförändring 3,31% -% -% -100,00% 155,49% -89,43% -41,72% 0,53% -55,18% -%
Du Pont-modellen 0,98% 0,11% -% -% 9,70% -2,80% -11,63% 16,93% 3,44% 23,05%
Vinstmarginal 13,37% 1,66% -% -% 34,84% -25,30% -7,28% 7,18% 1,25% 3,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -5,79% 8,25% 19,01% 10,01% 8,54%
Rörelsekapital/omsättning -140,11% -155,80% -% -% -51,79% -50,91% 51,08% 33,49% 28,44% 12,33%
Soliditet 66,55% 64,11% 63,15% 60,43% 53,57% 47,41% 79,99% 79,08% 78,70% 84,00%
Kassalikviditet 18,89% 10,19% 5,12% 8,53% 8,25% 45,60% 460,45% 411,65% 397,80% 530,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...