Visa allt om Quintiles AB
Visa allt om Quintiles AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 231 890 195 936 207 017 238 646 298 024 305 250 344 629 365 667 338 564 280 842
Övrig omsättning 2 5 631 - - - 3 186 - 11 297 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 981 12 053 9 882 -1 651 -52 311 -11 296 16 082 22 854 5 492 -2 921
Resultat efter finansnetto 7 538 11 735 10 650 -1 452 -51 628 -12 626 17 652 24 441 6 973 -2 195
Årets resultat 4 790 9 057 9 715 -4 392 -53 467 -16 084 11 512 20 247 6 249 -856
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 759 10 416 2 591 1 386 4 377 12 855 14 767 11 541 12 494 13 747
Omsättningstillgångar 78 073 108 293 90 181 80 726 98 667 141 187 158 536 157 868 136 363 132 650
Tillgångar 86 832 118 709 92 772 82 112 103 044 154 042 173 303 169 409 148 857 146 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 000 64 110 44 184 35 817 42 159 95 828 118 074 109 923 82 960 75 590
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 308 1 806 117 56 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 832 54 599 48 588 46 296 60 885 56 906 53 423 59 369 65 842 70 750
Skulder och eget kapital 86 832 118 709 92 772 82 112 103 044 154 042 173 303 169 409 148 857 146 397
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 523 1 579 1 412 1 242 1 777 1 096 2 227 1 511 6 286 2 718
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 111 072 84 147 83 329 107 524 142 075 124 658 120 167 115 115 107 136 97 778
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 193 25 555 25 290 31 367 49 383 43 751 39 921 50 785 43 189 40 777
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 231 892 201 567 207 017 238 646 298 024 308 436 344 629 376 964 338 564 280 842
Nyckeltal
Antal anställda 169 124 128 138 275 245 245 225 252 209
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 372 1 580 1 617 1 729 1 084 1 246 1 407 1 625 1 344 1 344
Personalkostnader per anställd (tkr) 844 904 865 1 037 713 711 677 774 646 724
Rörelseresultat, EBITDA 9 063 12 900 10 940 -817 -42 273 -6 181 20 418 27 761 11 657 4 444
Nettoomsättningförändring 18,35% -5,35% -13,25% -19,92% -2,37% -11,43% -5,75% 8,01% 20,55% -%
Du Pont-modellen 9,19% 10,23% 11,48% -1,72% -50,06% -8,13% 10,21% 14,97% 4,96% -1,38%
Vinstmarginal 3,44% 6,20% 5,14% -0,59% -17,31% -4,10% 5,13% 6,93% 2,18% -0,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,77% 27,40% 20,09% 14,43% 12,68% 27,61% 30,50% 26,94% 20,83% 22,04%
Soliditet 49,52% 54,01% 47,63% 43,62% 40,91% 62,83% 68,90% 64,94% 55,76% 51,66%
Kassalikviditet 178,12% 198,34% 185,60% 174,37% 162,05% 248,11% 296,76% 265,91% 207,11% 187,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...