Visa allt om SWT Production Aktiebolag
Visa allt om SWT Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 315 6 290 5 496 7 139 6 118 5 655 6 498 8 487 9 458 8 643
Övrig omsättning - 870 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 447 901 -285 84 -358 -410 -1 206 874 878 839
Resultat efter finansnetto 449 903 -284 86 -397 -457 -1 277 689 718 797
Årets resultat 813 898 170 86 249 -457 -79 851 395 362
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 984 268 947 1 600 2 225 2 927 3 862 4 614 3 478 3 970
Omsättningstillgångar 3 153 4 234 2 663 2 504 1 737 2 298 2 573 4 274 4 489 5 183
Tillgångar 5 137 4 502 3 610 4 104 3 962 5 225 6 434 8 888 7 967 9 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 276 3 463 2 564 2 394 2 309 2 060 2 517 2 596 2 615 2 220
Obeskattade reserver 407 0 0 0 0 0 0 1 198 1 360 1 221
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 441 1 878 2 705 2 524 2 837
Kortfristiga skulder 454 1 039 1 045 1 710 1 653 2 724 2 040 2 389 1 467 2 875
Skulder och eget kapital 5 137 4 502 3 610 4 104 3 962 5 225 6 434 8 888 7 967 9 153
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 351 338 384 358 342 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 015 1 067 1 163 1 475 1 250 1 816 2 159 1 970 2 056 1 920
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 363 334 397 523 549 838 1 020 1 039 999 939
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 315 7 160 5 496 7 139 6 118 5 655 6 498 8 487 9 458 8 643
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 6 8 7 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 579 1 573 1 374 1 428 1 020 707 928 943 1 182 1 080
Personalkostnader per anställd (tkr) 346 353 394 397 363 371 506 382 433 402
Rörelseresultat, EBITDA 732 1 580 429 776 344 310 -392 1 632 1 533 1 024
Nettoomsättningförändring 0,40% 14,45% -23,01% 16,69% 8,19% -12,97% -23,44% -10,27% 9,43% -%
Du Pont-modellen 8,74% 20,06% -7,84% 2,10% -8,99% -7,85% -18,57% 9,99% 11,17% 9,19%
Vinstmarginal 7,11% 14,36% -5,15% 1,20% -5,82% -7,25% -18,39% 10,46% 9,41% 9,73%
Bruttovinstmarginal 58,05% 54,48% 53,71% 54,01% 58,48% 80,58% 69,42% 77,26% 71,32% 71,23%
Rörelsekapital/omsättning 42,74% 50,79% 29,44% 11,12% 1,37% -7,53% 8,20% 22,21% 31,95% 26,70%
Soliditet 89,42% 76,92% 71,02% 58,33% 58,28% 39,43% 39,12% 38,91% 45,11% 33,86%
Kassalikviditet 693,39% 401,35% 251,39% 129,82% 103,93% 54,52% 90,49% 129,89% 242,94% 161,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...