Visa allt om Hellströms Inköps Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 26 357 26 972 27 183 27 662 27 865 28 207 28 612 28 242 26 957 26 203
Övrig omsättning 256 146 340 - - - - 50 - -
Rörelseresultat (EBIT) -656 -169 342 -52 -24 -30 496 511 297 388
Resultat efter finansnetto -712 -152 309 -65 -16 -34 547 501 253 375
Årets resultat -457 -104 67 0 33 236 199 258 130 176
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 902 998 1 153 1 177 1 196 1 197 1 062 255 330 204
Omsättningstillgångar 2 019 2 036 2 428 1 981 1 895 2 008 2 471 2 316 1 922 1 697
Tillgångar 2 921 3 034 3 580 3 158 3 091 3 205 3 534 2 572 2 252 1 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -61 396 701 633 734 801 690 591 532 503
Obeskattade reserver 88 342 400 159 228 278 606 315 186 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 074 805 721 998 292 423 348 0 0 90
Kortfristiga skulder 1 820 1 490 1 759 1 368 1 838 1 704 1 889 1 666 1 533 1 177
Skulder och eget kapital 2 921 3 034 3 580 3 158 3 091 3 205 3 534 2 572 2 252 1 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 486 276 432 314 216 272 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 844 2 664 2 505 2 165 2 183 2 282 2 137 2 070 1 909 1 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 053 979 994 931 938 990 913 863 794 765
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 100 126 100 100 100
Omsättning 26 613 27 118 27 523 27 662 27 865 28 207 28 612 28 292 26 957 26 203
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 929 2 997 3 020 3 074 3 096 3 134 3 179 3 138 2 995 2 911
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 407 369 378 364 365 330 334 311 282
Rörelseresultat, EBITDA -402 57 549 119 141 220 530 561 364 456
Nettoomsättningförändring -2,28% -0,78% -1,73% -0,73% -1,21% -1,42% 1,31% 4,77% 2,88% -%
Du Pont-modellen -21,23% -4,88% 9,94% -0,73% 0,74% -0,03% 15,76% 20,88% 13,99% 20,52%
Vinstmarginal -2,35% -0,55% 1,31% -0,08% 0,08% 0,00% 1,95% 1,90% 1,17% 1,49%
Bruttovinstmarginal 22,51% 23,53% 23,12% 22,18% 22,09% 22,52% 21,81% 21,72% 21,38% 20,73%
Rörelsekapital/omsättning 0,76% 2,02% 2,46% 2,22% 0,20% 1,08% 2,03% 2,30% 1,44% 1,98%
Soliditet 0,26% 21,84% 28,30% 23,76% 29,18% 31,38% 32,16% 31,80% 29,57% 31,42%
Kassalikviditet 39,01% 36,85% 42,07% 37,72% 30,03% 32,34% 63,68% 43,04% 36,46% 37,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...