Visa allt om Svalnäs Affärsutveckling Aktiebolag
Visa allt om Svalnäs Affärsutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 27 7 2 0 11 0 0 14
Övrig omsättning 27 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 -3 27 6 -6 -13 5 -11 -45 14
Resultat efter finansnetto 29 1 30 8 -4 -10 6 -9 -43 14
Årets resultat 29 1 30 8 -4 -10 6 -9 -43 14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 78 79 51 44 43 52 41 49 88
Omsättningstillgångar 32 28 23 21 18 16 14 12 10 8
Tillgångar 209 105 102 72 63 58 66 53 58 96
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 64 62 33 24 29 38 33 42 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 116 41 40 39 38 30 27 21 17 11
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 209 105 102 72 63 58 66 53 58 96
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 0 27 7 2 0 11 0 0 14
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 -3 27 6 -6 -13 5 -11 -45 14
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 285,71% 250,00% -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 29,41% 11,11% -6,35% -% 10,61% -% -% 14,58%
Vinstmarginal -% -% 111,11% 114,29% -200,00% -% 63,64% -% -% 100,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 85,19% 300,00% 900,00% -% 127,27% -% -% 57,14%
Soliditet 44,50% 60,95% 60,78% 45,83% 38,10% 50,00% 57,58% 62,26% 72,41% 88,54%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...