Visa allt om Packningar & Plast B.L. AB
Visa allt om Packningar & Plast B.L. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 234 19 886 18 842 20 095 20 093 18 566 15 562 17 769 17 230 15 478
Övrig omsättning 200 122 66 67 89 60 63 32 5 63
Rörelseresultat (EBIT) 2 548 3 183 2 464 3 040 2 613 2 720 1 293 1 842 1 939 1 953
Resultat efter finansnetto 2 579 3 116 2 386 2 938 2 525 2 608 1 221 1 675 1 803 1 846
Årets resultat 1 715 2 085 1 646 1 897 1 575 1 650 800 1 005 938 1 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 650 3 818 4 035 4 295 5 021 5 493 5 893 6 252 5 975 6 301
Omsättningstillgångar 7 785 7 848 7 722 8 276 6 973 8 936 7 818 6 894 6 842 5 522
Tillgångar 11 436 11 666 11 757 12 571 11 994 14 429 13 711 13 146 12 817 11 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 572 4 458 3 872 3 226 2 829 5 954 5 104 4 304 3 799 3 112
Obeskattade reserver 4 826 4 459 4 042 3 783 3 447 3 100 2 759 2 643 2 403 1 935
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 820 1 584 2 704 2 824 2 944 3 564 3 694 3 814 4 467
Kortfristiga skulder 2 037 1 930 2 258 2 857 2 894 2 431 2 284 2 504 2 800 2 309
Skulder och eget kapital 11 436 11 666 11 757 12 571 11 994 14 429 13 711 13 146 12 817 11 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 037 1 972 2 107 2 090 1 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 832 4 513 4 358 4 286 4 834 2 008 1 933 2 190 2 134 1 837
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 405 2 064 1 913 1 592 1 802 1 527 1 478 1 583 1 572 1 294
Utdelning till aktieägare 2 500 1 600 1 500 1 000 1 500 1 000 800 0 500 250
Omsättning 20 434 20 008 18 908 20 162 20 182 18 626 15 625 17 801 17 235 15 541
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 12 12 12 11 11 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 556 1 530 1 570 1 675 1 674 1 688 1 415 1 367 1 325 1 290
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 509 522 492 553 504 487 451 443 389
Rörelseresultat, EBITDA 2 813 3 444 2 742 3 466 3 042 3 180 1 781 2 351 2 408 2 456
Nettoomsättningförändring 1,75% 5,54% -6,24% 0,01% 8,22% 19,30% -12,42% 3,13% 11,32% -%
Du Pont-modellen 22,69% 27,45% 21,28% 24,52% 22,16% 19,04% 9,86% 14,72% 15,56% 16,76%
Vinstmarginal 12,82% 16,10% 13,28% 15,34% 13,23% 14,80% 8,69% 10,89% 11,57% 12,80%
Bruttovinstmarginal 58,35% 58,31% 57,44% 54,86% 56,73% 55,36% 56,05% 55,26% 55,69% 56,16%
Rörelsekapital/omsättning 28,41% 29,76% 29,00% 26,97% 20,30% 35,04% 35,56% 24,71% 23,46% 20,76%
Soliditet 72,90% 68,03% 59,75% 47,84% 44,77% 57,10% 52,06% 47,22% 43,14% 38,11%
Kassalikviditet 308,20% 340,83% 288,88% 247,85% 192,05% 313,29% 286,78% 214,54% 187,71% 183,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...