Visa allt om Kassaskåpet Förvaltning i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Kassaskåpet Förvaltning i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 58 0 0 0 0 0 0 0 9
Övrig omsättning 58 - 58 58 58 58 58 58 58 58
Rörelseresultat (EBIT) 2 0 4 2 4 4 3 4 20 1
Resultat efter finansnetto 2 0 4 2 2 2 2 2 18 83
Årets resultat 1 4 3 12 10 2 1 1 13 45
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Omsättningstillgångar 924 923 928 928 927 925 924 928 943 934
Tillgångar 953 952 957 957 956 955 953 957 972 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 934 932 928 925 913 904 902 900 899 887
Obeskattade reserver 0 0 6 6 21 32 32 32 32 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 20 23 26 22 19 19 24 41 45
Skulder och eget kapital 953 952 957 957 956 955 953 957 972 963
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 58 58 58 58 58 58 58 58 67
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 0 4 2 4 4 3 4 20 1
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 0,00% -% -% -% -% -% -% -% 8,83%
Vinstmarginal -% 0,00% -% -% -% -% -% -% -% 944,44%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 556,90% -% -% -% -% -% -% -% 9 877,78%
Soliditet 98,01% 97,90% 97,46% 97,12% 97,12% 97,13% 97,12% 96,45% 94,86% 94,50%
Kassalikviditet 4 863,16% 4 615,00% 4 034,78% 3 569,23% 4 213,64% 4 868,42% 4 863,16% 3 866,67% 2 300,00% 2 075,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...