Visa allt om Kassaskåpet Förvaltning i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 58 0 0 0 0 0 0 0 9 68
Övrig omsättning - 58 58 58 58 58 58 58 58 62
Rörelseresultat (EBIT) 0 4 2 4 4 3 4 20 1 -7
Resultat efter finansnetto 0 4 2 2 2 2 2 18 83 -4
Årets resultat 4 3 12 10 2 1 1 13 45 27
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Omsättningstillgångar 923 928 928 927 925 924 928 943 934 3 000
Tillgångar 952 957 957 956 955 953 957 972 963 3 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 932 928 925 913 904 902 900 899 887 842
Obeskattade reserver 0 6 6 21 32 32 32 32 32 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 23 26 22 19 19 24 41 45 2 176
Skulder och eget kapital 952 957 957 956 955 953 957 972 963 3 029
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 58 58 58 58 58 58 58 67 130
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 4 2 4 4 3 4 20 1 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -86,76% -%
Du Pont-modellen 0,00% -% -% -% -% -% -% -% 8,83% 0,00%
Vinstmarginal 0,00% -% -% -% -% -% -% -% 944,44% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 556,90% -% -% -% -% -% -% -% 9 877,78% 1 211,76%
Soliditet 97,90% 97,46% 97,12% 97,12% 97,13% 97,12% 96,45% 94,86% 94,50% 28,06%
Kassalikviditet 4 615,00% 4 034,78% 3 569,23% 4 213,64% 4 868,42% 4 863,16% 3 866,67% 2 300,00% 2 075,56% 137,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...