Visa allt om Halmstad Mekaniska Verkstad AB
Visa allt om Halmstad Mekaniska Verkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 232 35 125 26 199 29 480 31 546 32 602 18 898 50 636 45 021 34 402
Övrig omsättning 82 156 334 316 174 18 35 84 192 99
Rörelseresultat (EBIT) -918 1 992 -739 -128 1 828 2 860 -7 078 5 190 4 932 1 218
Resultat efter finansnetto -962 1 910 -800 -212 1 779 2 804 -7 125 5 213 4 811 1 134
Årets resultat 3 506 8 18 869 1 348 -1 586 2 734 2 900 802
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 389 1 420 1 508 1 642 5 108 4 725 5 065 5 459 2 269 2 395
Omsättningstillgångar 9 659 13 441 9 764 10 376 10 251 9 582 9 036 15 299 21 996 12 590
Tillgångar 11 048 14 861 11 272 12 017 15 358 14 307 14 101 20 758 24 265 14 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 822 5 539 5 033 5 025 8 708 7 838 6 490 8 077 6 343 4 743
Obeskattade reserver 1 013 0 794 1 624 1 899 1 442 0 5 540 4 234 3 549
Avsättningar (tkr) 0 1 988 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 037 1 339 1 185 874 0 747 3 214 0 1 181 1 370
Kortfristiga skulder 4 176 5 994 4 259 4 494 4 752 4 280 4 397 7 142 12 507 5 323
Skulder och eget kapital 11 048 14 861 11 272 12 017 15 358 14 307 14 101 20 758 24 265 14 985
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 128 1 164 - 2 204 1 346 1 215 1 331 1 791 1 545 662
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 730 7 527 8 213 6 339 6 742 6 345 8 026 9 419 9 434 9 612
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 3 685 3 349 3 297 3 066 3 105 2 937 4 057 5 499 4 641 4 134
Utdelning till aktieägare 0 720 0 0 3 700 0 0 0 1 000 1 300
Omsättning 26 314 35 281 26 533 29 796 31 720 32 620 18 933 50 720 45 213 34 501
Nyckeltal
Antal anställda 23 25 23 23 20 18 20 31 33 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 141 1 405 1 139 1 282 1 577 1 811 945 1 633 1 364 930
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 487 505 508 567 591 679 521 482 397
Rörelseresultat, EBITDA -830 2 080 -507 184 2 143 3 234 -6 655 5 518 5 242 1 541
Nettoomsättningförändring -25,32% 34,07% -11,13% -6,55% -3,24% 72,52% -62,68% 12,47% 30,87% -%
Du Pont-modellen -8,21% 13,48% -6,41% -0,90% 12,01% 20,26% -50,03% 25,48% 20,37% 8,18%
Vinstmarginal -3,46% 5,71% -2,76% -0,37% 5,85% 8,89% -37,33% 10,45% 10,98% 3,56%
Bruttovinstmarginal 62,36% 55,07% 63,18% 59,69% 58,76% 58,92% 69,02% 59,10% 58,93% 63,44%
Rörelsekapital/omsättning 20,90% 21,20% 21,01% 19,95% 17,43% 16,26% 24,55% 16,11% 21,08% 21,12%
Soliditet 50,80% 37,27% 50,14% 51,78% 65,81% 62,21% 46,03% 58,13% 38,70% 48,70%
Kassalikviditet 98,16% 136,95% 101,55% 109,59% 90,40% 100,12% 81,81% 125,78% 109,39% 95,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...