Visa allt om B. Sebesta AB
Visa allt om B. Sebesta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 447 2 179 2 706 2 449 0 0
Övrig omsättning - - - - 735 87 107 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -56 -108 -339 415 870 1 156 666 -10 -21
Resultat efter finansnetto -61 42 10 -237 479 895 1 157 682 -8 -33
Årets resultat 5 106 33 1 261 555 636 392 -8 -33
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 49 55 0 279 514 688 378 0 0
Omsättningstillgångar 2 280 2 502 2 618 2 962 3 376 3 125 2 494 2 083 75 91
Tillgångar 2 323 2 551 2 673 2 962 3 655 3 639 3 182 2 461 75 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 002 2 153 2 203 2 320 2 592 2 459 2 048 1 820 61 69
Obeskattade reserver 276 351 446 479 720 600 464 173 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 48 24 163 343 581 669 468 14 22
Skulder och eget kapital 2 323 2 551 2 673 2 962 3 655 3 639 3 182 2 461 75 91
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 107 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 68 209 230 228 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 8 28 53 122 123 157 0 0
Utdelning till aktieägare 156 156 156 150 144 128 144 408 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 182 2 266 2 813 2 449 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 2 2 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 224 1 090 1 353 1 225 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 28 67 170 192 255 - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 -50 -104 -252 501 1 044 1 304 820 -10 -21
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -79,49% -19,48% 10,49% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 13,24% 24,68% 36,74% 28,73% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 108,28% 41,21% 43,20% 28,87% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 93,29% 85,13% 82,93% 85,01% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 678,52% 116,75% 67,44% 65,95% -% -%
Soliditet 95,45% 95,13% 95,43% 90,24% 85,43% 79,73% 75,11% 79,02% 81,33% 75,82%
Kassalikviditet 5 066,67% 5 212,50% 10 908,33% 1 817,18% 984,26% 537,87% 372,80% 445,09% 535,71% 413,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...