Visa allt om Smoke on Guard Aktiebolag
Visa allt om Smoke on Guard Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2000-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 -20 -19 -13 -21 -21 -15 0 0 -655
Resultat efter finansnetto 1 235 2 531 1 237 5 054 176 91 672 699 293 -642
Årets resultat 1 158 2 531 1 234 5 054 176 107 621 699 293 -466
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2000-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 497 14 063 0 0 11 093 10 100 13 380 8 901 5 100 2 143
Omsättningstillgångar 16 946 2 492 15 173 13 790 7 000 6 167 5 885 8 449 128
Tillgångar 19 444 16 555 15 173 13 790 18 094 16 267 19 265 8 908 5 549 2 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 239 15 082 12 550 11 316 6 263 6 087 5 980 5 358 4 659 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 204 1 473 2 622 2 474 11 832 10 180 13 285 3 550 889 1 993
Skulder och eget kapital 19 444 16 555 15 173 13 790 18 094 16 267 19 265 8 908 5 549 2 271
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2000-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 132
Utdelning till aktieägare 12 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -26 -20 -19 -13 -21 -21 -15 0 0 -655
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 83,52% 91,10% 82,71% 82,06% 34,61% 37,42% 31,04% 60,15% 83,96% 12,24%
Kassalikviditet 528,90% 169,18% 578,68% 557,40% 59,16% 60,58% 44,30% 0,23% 50,51% 6,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...