Visa allt om Nyhléns Plåt Aktiebolag
Visa allt om Nyhléns Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 110 2 014 2 321 2 634 2 936 2 660 3 221 3 975 3 708 3 712
Övrig omsättning - - 21 - 206 - 95 89 - -
Rörelseresultat (EBIT) -510 395 123 146 232 1 440 691 701 398
Resultat efter finansnetto -498 402 126 140 223 -8 435 725 718 394
Årets resultat -363 265 387 74 159 111 281 463 370 341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 102 201 275 371 331 107
Omsättningstillgångar 826 2 857 3 767 3 706 3 474 3 464 3 573 3 321 2 745 2 640
Tillgångar 826 2 857 3 772 3 717 3 576 3 665 3 849 3 692 3 075 2 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 773 2 636 3 371 2 984 2 910 2 751 2 716 2 435 1 972 1 602
Obeskattade reserver 0 135 75 449 414 414 582 534 458 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
Kortfristiga skulder 54 86 326 284 252 500 551 723 646 776
Skulder och eget kapital 826 2 857 3 772 3 717 3 576 3 665 3 849 3 692 3 075 2 747
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 422 420 387 404 400 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 117 609 931 107 773 660 814 803 691 764
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 86 224 363 402 451 411 464 409 365 401
Utdelning till aktieägare 0 1 800 0 0 0 0 76 0 0 0
Omsättning 110 2 014 2 342 2 634 3 142 2 660 3 316 4 064 3 708 3 712
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 0 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 37 671 580 - 734 665 805 994 927 742
Personalkostnader per anställd (tkr) 69 256 309 - 400 361 400 427 400 335
Rörelseresultat, EBITDA -510 400 128 237 331 102 536 836 760 455
Nettoomsättningförändring -94,54% -13,23% -11,88% -10,29% 10,38% -17,42% -18,97% 7,20% -0,11% -%
Du Pont-modellen -59,69% 14,11% 3,34% 3,95% 6,49% 0,05% 11,51% 19,72% 23,54% 14,63%
Vinstmarginal -448,18% 20,01% 5,43% 5,58% 7,90% 0,08% 13,75% 18,31% 19,53% 10,83%
Bruttovinstmarginal 20,00% 83,52% 75,36% 81,89% 74,08% 76,99% 78,55% 73,33% 75,40% 69,72%
Rörelsekapital/omsättning 701,82% 137,59% 148,26% 129,92% 109,74% 111,43% 93,82% 65,36% 56,61% 50,22%
Soliditet 93,58% 95,95% 90,92% 89,18% 89,91% 83,39% 81,71% 76,37% 74,85% 65,03%
Kassalikviditet 1 444,44% 3 194,19% 1 114,42% 1 264,79% 1 325,79% 666,80% 629,22% 442,60% 408,67% 329,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...