Visa allt om Alf Garren Aktiebolag
Visa allt om Alf Garren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 72 42 91 93 66 87 145 121 105
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -230 -11 -6 -11 6 -13 -11 5 -9 2
Resultat efter finansnetto 214 -54 -170 98 -96 397 692 -825 -216 126
Årets resultat 214 -65 -183 84 -112 385 683 -811 -223 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 270 270 0 0 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 1 831 1 609 1 649 2 130 2 041 2 147 1 760 1 103 1 947 2 215
Tillgångar 2 101 1 879 1 919 2 130 2 041 2 147 1 760 1 103 1 947 2 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 057 1 843 1 908 2 092 2 008 2 119 1 734 1 051 1 862 2 085
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 44 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 35 10 38 34 28 26 52 40 70
Skulder och eget kapital 2 101 1 879 1 919 2 130 2 041 2 147 1 760 1 103 1 947 2 219
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 131 0 0 0 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 44 0 0 0 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Omsättning 22 72 42 91 93 66 87 145 121 105
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 22 - - - 93 66 87 145 121 105
Personalkostnader per anställd (tkr) 192 - - - 2 7 5 7 11 9
Rörelseresultat, EBITDA -230 -11 -6 -11 6 -13 -11 5 -5 6
Nettoomsättningförändring -69,44% 71,43% -53,85% -2,15% 40,91% -24,14% -40,00% 19,83% 15,24% -%
Du Pont-modellen 10,19% 5,11% 8,44% 8,40% 2,99% 18,49% 39,32% 5,80% 3,95% 5,68%
Vinstmarginal 972,73% 133,33% 385,71% 196,70% 65,59% 601,52% 795,40% 44,14% 63,64% 120,00%
Bruttovinstmarginal 36,36% 45,83% 40,48% 30,77% 36,56% 33,33% 25,29% 26,21% 32,23% 37,14%
Rörelsekapital/omsättning 8 127,27% 2 186,11% 3 902,38% 2 298,90% 2 158,06% 3 210,61% 1 993,10% 724,83% 1 576,03% 2 042,86%
Soliditet 97,91% 98,08% 99,43% 98,22% 98,38% 98,70% 98,52% 95,29% 97,26% 96,04%
Kassalikviditet 4 258,14% 4 597,14% 16 490,00% 5 605,26% 6 002,94% 7 667,86% 6 769,23% 2 121,15% 4 867,50% 3 164,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...