Visa allt om Thomas Pettersson Specialmaskiner Aktiebolag
Visa allt om Thomas Pettersson Specialmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 042 2 630 9 621 8 798 12 516 15 607 11 990 11 960 11 608 17 053
Övrig omsättning - - - 30 - 255 - - - 120
Rörelseresultat (EBIT) 1 004 341 1 582 576 202 1 796 3 008 -596 431 2 034
Resultat efter finansnetto 1 007 350 2 021 1 247 724 2 233 3 481 -204 693 2 278
Årets resultat 14 34 10 906 379 1 084 1 899 0 337 1 669
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 526 672 844 980 1 259 523 521 446 579
Omsättningstillgångar 5 188 3 596 2 830 23 330 22 030 21 847 20 848 17 416 17 689 17 978
Tillgångar 5 635 4 121 3 503 24 174 23 011 23 105 21 371 17 937 18 136 18 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 219 184 18 675 17 769 17 389 17 305 15 406 15 406 15 069
Obeskattade reserver 1 274 2 188 2 235 2 438 2 485 2 330 1 621 771 1 070 951
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 128 1 714 1 083 3 061 2 757 3 386 2 445 1 760 1 660 2 537
Skulder och eget kapital 5 635 4 121 3 503 24 174 23 011 23 105 21 371 17 937 18 136 18 556
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 440 - - - 0 0 384 385 342 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 440 433 426 430 406 9 12 159 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 208 198 194 194 186 181 184 223 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 18 500 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 4 042 2 630 9 621 8 828 12 516 15 862 11 990 11 960 11 608 17 173
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 042 2 630 9 621 8 798 12 516 15 607 11 990 11 960 5 804 8 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 581 658 637 624 642 596 577 584 364 408
Rörelseresultat, EBITDA 1 163 488 1 754 798 480 1 935 3 136 -500 562 2 193
Nettoomsättningförändring 53,69% -72,66% 9,35% -29,71% -19,81% 30,17% 0,25% 3,03% -31,93% -%
Du Pont-modellen 17,87% 8,49% 57,75% 5,17% 3,21% 9,66% 16,29% -1,13% 3,83% 12,31%
Vinstmarginal 24,91% 13,31% 21,03% 14,20% 5,90% 14,30% 29,04% -1,70% 5,99% 13,39%
Bruttovinstmarginal 52,35% 61,60% 29,62% 21,36% 12,94% 15,24% 32,74% 4,32% 14,18% 20,37%
Rörelsekapital/omsättning 26,22% 71,56% 18,16% 230,38% 153,99% 118,29% 153,49% 130,90% 138,09% 90,55%
Soliditet 21,77% 46,73% 55,02% 84,69% 85,18% 82,69% 86,56% 88,98% 89,19% 84,90%
Kassalikviditet 122,26% 196,27% 240,81% 160,70% 149,33% 113,08% 169,04% 433,75% 488,80% 117,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...