Visa allt om Slutplattan EWDIP 99383 AB
Visa allt om Slutplattan EWDIP 99383 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 371 1 046 1 184 1 135 1 233 1 151 1 201 1 351 1 514 1 946
Övrig omsättning 12 2 - 3 16 43 17 - - 14
Rörelseresultat (EBIT) -18 1 -62 -13 -18 -140 -138 -142 -74 8
Resultat efter finansnetto -18 2 -62 -13 -18 -140 -137 -56 -73 9
Årets resultat -18 2 -62 -13 -18 -140 -137 -56 -73 7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 9 9 13 22 297 332
Omsättningstillgångar 413 774 809 850 954 903 1 101 1 216 1 047 1 351
Tillgångar 413 774 809 850 963 912 1 114 1 238 1 344 1 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 361 359 421 434 452 592 809 865 938
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 302 305 303 311 367 342 277 0 437
Kortfristiga skulder 17 112 145 127 218 94 180 152 203 308
Skulder och eget kapital 413 774 809 850 963 912 1 114 1 238 1 344 1 683
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 204 204 204 204 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 108 216 216 216 2 216 12 12 12 96 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 77 143 143 142 143 138 143 166 169 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
Omsättning 383 1 048 1 184 1 138 1 249 1 194 1 218 1 351 1 514 1 960
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 371 1 046 1 184 1 135 1 233 1 151 1 201 1 351 757 973
Personalkostnader per anställd (tkr) 186 361 360 359 360 354 360 354 235 321
Rörelseresultat, EBITDA -18 1 -62 -13 -17 -137 -129 -117 -39 47
Nettoomsättningförändring -64,53% -11,66% 4,32% -7,95% 7,12% -4,16% -11,10% -10,77% -22,20% -%
Du Pont-modellen -4,36% 0,13% -7,54% -1,53% -1,77% -15,35% -12,39% -4,60% -5,36% 0,53%
Vinstmarginal -4,85% 0,10% -5,15% -1,15% -1,38% -12,16% -11,49% -4,22% -4,76% 0,46%
Bruttovinstmarginal 59,03% 53,82% 46,37% 50,66% 48,26% 32,06% 36,47% 34,05% 42,27% 45,68%
Rörelsekapital/omsättning 106,74% 63,29% 56,08% 63,70% 59,69% 70,29% 76,69% 78,76% 55,75% 53,60%
Soliditet 83,05% 46,64% 44,38% 49,53% 45,07% 49,56% 53,14% 65,35% 79,20% 55,73%
Kassalikviditet 2 429,41% 691,07% 534,48% 619,69% 381,65% 822,34% 509,44% 670,39% 379,80% 358,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...