Visa allt om Stig B R Josefsson Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 961 1 146 1 362 1 221 1 158 1 270 1 552 1 741 1 701 1 685
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 256 516 620 530 391 397 529 621 446 150
Resultat efter finansnetto 198 376 585 451 281 249 402 537 345 42
Årets resultat 166 279 358 241 147 130 213 286 197 27
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 846 883 919 926 916 947 985 1 049 1 118 1 143
Omsättningstillgångar 4 884 4 687 4 300 3 565 3 209 3 118 2 631 2 556 2 372 1 935
Tillgångar 5 730 5 570 5 219 4 491 4 125 4 065 3 616 3 605 3 490 3 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 096 1 091 961 753 652 639 655 542 426 294
Obeskattade reserver 654 676 672 584 467 392 326 223 87 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 820 3 634 3 332 2 883 2 846 2 848 2 437 2 639 2 487 2 134
Kortfristiga skulder 160 169 253 271 160 186 198 201 490 650
Skulder och eget kapital 5 730 5 570 5 219 4 491 4 125 4 065 3 616 3 605 3 490 3 078
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 29 50 86 67 120 60 49 370 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 200 120
Löner till övriga anställda 107 11 262 216 240 104 317 419 354 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 27 19 46 50 51 94 123 155 224 496
Utdelning till aktieägare 150 160 150 150 140 135 145 100 170 65
Omsättning 961 1 146 1 362 1 221 1 158 1 270 1 552 1 741 1 701 1 685
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 961 573 681 1 221 579 635 776 871 851 843
Personalkostnader per anställd (tkr) 188 62 124 232 118 175 195 268 438 524
Rörelseresultat, EBITDA 293 553 657 561 422 435 589 690 515 216
Nettoomsättningförändring -16,14% -15,86% 11,55% 5,44% -8,82% -18,17% -10,86% 2,35% 0,95% -%
Du Pont-modellen 6,00% 9,77% 13,78% 13,83% 10,91% 9,84% 15,82% 19,45% 14,04% 5,36%
Vinstmarginal 35,80% 47,47% 52,79% 50,86% 38,86% 31,50% 36,86% 40,26% 28,81% 9,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 491,57% 394,24% 297,14% 269,78% 263,30% 230,87% 156,77% 135,27% 110,64% 76,26%
Soliditet 28,03% 29,05% 27,90% 26,35% 24,15% 22,83% 24,61% 19,49% 14,00% 9,55%
Kassalikviditet 3 052,50% 2 773,37% 1 699,60% 1 315,50% 2 005,62% 1 676,34% 1 328,79% 1 271,64% 484,08% 297,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...