Visa allt om Stig B R Josefsson Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Stig B R Josefsson Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 946 961 1 146 1 362 1 221 1 158 1 270 1 552 1 741 1 701
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 202 256 516 620 530 391 397 529 621 446
Resultat efter finansnetto 101 198 376 585 451 281 249 402 537 345
Årets resultat 88 166 279 358 241 147 130 213 286 197
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 809 846 883 919 926 916 947 985 1 049 1 118
Omsättningstillgångar 4 921 4 884 4 687 4 300 3 565 3 209 3 118 2 631 2 556 2 372
Tillgångar 5 730 5 730 5 570 5 219 4 491 4 125 4 065 3 616 3 605 3 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 034 1 096 1 091 961 753 652 639 655 542 426
Obeskattade reserver 636 654 676 672 584 467 392 326 223 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 897 3 820 3 634 3 332 2 883 2 846 2 848 2 437 2 639 2 487
Kortfristiga skulder 163 160 169 253 271 160 186 198 201 490
Skulder och eget kapital 5 730 5 730 5 570 5 219 4 491 4 125 4 065 3 616 3 605 3 490
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 71 0 29 50 86 67 120 60 49 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 200
Löner till övriga anställda 0 107 11 262 216 240 104 317 419 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 35 27 19 46 50 51 94 123 155 224
Utdelning till aktieägare 170 150 160 150 150 140 135 145 100 170
Omsättning 946 961 1 146 1 362 1 221 1 158 1 270 1 552 1 741 1 701
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 946 961 573 681 1 221 579 635 776 871 851
Personalkostnader per anställd (tkr) 169 188 62 124 232 118 175 195 268 438
Rörelseresultat, EBITDA 239 293 553 657 561 422 435 589 690 515
Nettoomsättningförändring -1,56% -16,14% -15,86% 11,55% 5,44% -8,82% -18,17% -10,86% 2,35% -%
Du Pont-modellen 4,26% 6,00% 9,77% 13,78% 13,83% 10,91% 9,84% 15,82% 19,45% 14,04%
Vinstmarginal 25,79% 35,80% 47,47% 52,79% 50,86% 38,86% 31,50% 36,86% 40,26% 28,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 502,96% 491,57% 394,24% 297,14% 269,78% 263,30% 230,87% 156,77% 135,27% 110,64%
Soliditet 26,70% 28,03% 29,05% 27,90% 26,35% 24,15% 22,83% 24,61% 19,49% 14,00%
Kassalikviditet 3 019,02% 3 052,50% 2 773,37% 1 699,60% 1 315,50% 2 005,62% 1 676,34% 1 328,79% 1 271,64% 484,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...