Visa allt om Ingerstad Transport & Markvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 842 1 995 1 665 1 664 1 671 1 392 790 500 434 679
Övrig omsättning - 5 - 108 180 - - 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) 82 -222 -13 -130 300 -78 -66 -2 -154 -22
Resultat efter finansnetto 42 -242 -48 -166 273 -117 -89 -18 -160 -35
Årets resultat 42 -242 -48 -119 219 -117 -89 -18 -141 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 269 288 439 534 348 110 100 179 284 340
Omsättningstillgångar 262 174 186 99 236 315 289 174 123 357
Tillgångar 532 462 625 633 584 425 390 353 407 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 63 55 103 167 59 64 153 171 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 48 0 0 0 0 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 426 399 570 530 370 366 325 200 236 366
Skulder och eget kapital 532 462 625 633 584 425 390 353 407 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 300 198 88 168 333 238 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 63 28 53 110 74 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 842 2 000 1 665 1 772 1 851 1 392 790 526 434 679
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 842 1 995 1 665 1 664 1 671 696 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 261 118 154 444 84 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 95 -41 162 29 390 -15 17 92 -42 69
Nettoomsättningförändring -7,67% 19,82% 0,06% -0,42% 20,04% 76,20% 58,00% 15,21% -36,08% -%
Du Pont-modellen 15,41% -48,05% -2,08% -20,54% 51,37% -18,35% -16,92% -0,57% -37,84% -3,16%
Vinstmarginal 4,45% -11,13% -0,78% -7,81% 17,95% -5,60% -8,35% -0,40% -35,48% -3,24%
Bruttovinstmarginal 44,19% 34,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,90% -11,28% -23,06% -25,90% -8,02% -3,66% -4,56% -5,20% -26,04% -1,33%
Soliditet 19,74% 13,64% 8,80% 16,27% 34,65% 13,88% 16,41% 43,34% 42,01% 46,73%
Kassalikviditet 61,50% 43,61% 32,63% 18,68% 63,78% 86,07% 88,92% 87,00% 52,12% 97,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...