Visa allt om Ingerstad Transport & Markvård AB
Visa allt om Ingerstad Transport & Markvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 149 1 842 1 995 1 665 1 664 1 671 1 392 790 500 434
Övrig omsättning - - 5 - 108 180 - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 125 82 -222 -13 -130 300 -78 -66 -2 -154
Resultat efter finansnetto 36 42 -242 -48 -166 273 -117 -89 -18 -160
Årets resultat 36 42 -242 -48 -119 219 -117 -89 -18 -141
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 269 288 439 534 348 110 100 179 284
Omsättningstillgångar 349 262 174 186 99 236 315 289 174 123
Tillgångar 349 532 462 625 633 584 425 390 353 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 105 63 55 103 167 59 64 153 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 207 426 399 570 530 370 366 325 200 236
Skulder och eget kapital 349 532 462 625 633 584 425 390 353 407
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 300 300 198 88 168 333 238 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 94 63 28 53 110 74 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 149 1 842 2 000 1 665 1 772 1 851 1 392 790 526 434
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 149 1 842 1 995 1 665 1 664 1 671 696 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 397 261 118 154 444 84 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 125 95 -41 162 29 390 -15 17 92 -42
Nettoomsättningförändring 16,67% -7,67% 19,82% 0,06% -0,42% 20,04% 76,20% 58,00% 15,21% -%
Du Pont-modellen 35,82% 15,41% -48,05% -2,08% -20,54% 51,37% -18,35% -16,92% -0,57% -37,84%
Vinstmarginal 5,82% 4,45% -11,13% -0,78% -7,81% 17,95% -5,60% -8,35% -0,40% -35,48%
Bruttovinstmarginal 42,35% 44,19% 34,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,61% -8,90% -11,28% -23,06% -25,90% -8,02% -3,66% -4,56% -5,20% -26,04%
Soliditet 40,69% 19,74% 13,64% 8,80% 16,27% 34,65% 13,88% 16,41% 43,34% 42,01%
Kassalikviditet 168,60% 61,50% 43,61% 32,63% 18,68% 63,78% 86,07% 88,92% 87,00% 52,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...