Visa allt om Nysätra Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Nysätra Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 86 90 534 1 034 1 731 3 153 4 243 2 990 3 387 2 188
Övrig omsättning 54 33 58 - 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -12 55 84 138 269 172 112 460 -215
Resultat efter finansnetto -40 -14 53 81 133 262 166 109 366 -434
Årets resultat -40 3 39 72 147 146 1 60 135 -237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 20 36 53 85 42 76 118 152 287
Omsättningstillgångar 160 155 231 517 935 995 1 184 961 1 542 889
Tillgångar 160 175 267 570 1 020 1 037 1 260 1 079 1 694 1 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 123 160 200 277 269 124 203 642 508
Obeskattade reserver 0 0 17 14 31 100 40 228 210 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
Kortfristiga skulder 39 53 89 356 678 667 1 096 648 790 598
Skulder och eget kapital 160 175 267 570 1 020 1 037 1 260 1 079 1 694 1 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 487 528 530 545 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 20 21 186 463 550 636 484 603 623 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - 23 88 160 485 452 452 468 418
Utdelning till aktieägare 0 0 40 78 150 140 0 80 500 0
Omsättning 140 123 592 1 034 1 741 3 153 4 243 2 990 3 387 2 188
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 86 90 534 517 866 788 1 061 748 847 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 19 - 211 280 342 407 372 403 419 406
Rörelseresultat, EBITDA -20 4 72 116 168 303 214 158 508 -164
Nettoomsättningförändring -4,44% -83,15% -48,36% -40,27% -45,10% -25,69% 41,91% -11,72% 54,80% -%
Du Pont-modellen -22,50% -6,86% 20,97% 14,74% 13,73% 25,94% 13,65% 10,47% 22,08% -36,31%
Vinstmarginal -41,86% -13,33% 10,49% 8,12% 8,09% 8,53% 4,05% 3,78% 11,04% -19,52%
Bruttovinstmarginal 23,26% 75,56% 77,53% 66,05% 70,94% 63,81% 54,56% 70,50% 71,66% 72,85%
Rörelsekapital/omsättning 140,70% 113,33% 26,59% 15,57% 14,85% 10,40% 2,07% 10,47% 22,20% 13,30%
Soliditet 75,00% 70,29% 64,89% 36,90% 29,40% 33,05% 12,18% 34,03% 46,82% 47,54%
Kassalikviditet 410,26% 292,45% 259,55% 121,07% 121,53% 111,54% 105,66% 89,81% 143,42% 86,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...