Visa allt om Framnäs Förvaltning i Lidingö/Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Framnäs Förvaltning i Lidingö/Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 947 3 509 3 475 3 413 3 427 3 170 2 841 3 258 3 329 3 382
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 269 671 1 348 1 033 1 182 651 20 1 163 413 1 148
Resultat efter finansnetto 194 523 1 134 702 887 461 -275 727 92 1 016
Årets resultat 2 9 2 1 5 6 7 3 334 2 564 892
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 884 14 008 13 330 13 647 13 895 14 216 14 388 14 710 14 415 14 724
Omsättningstillgångar 1 401 1 044 439 880 487 561 1 324 1 313 1 099 4 867
Tillgångar 15 285 15 051 13 770 14 527 14 382 14 778 15 712 16 022 15 514 19 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 608 605 596 594 593 588 582 575 697 977
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 5 973 9 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 300 10 300 10 258 10 281 7 423 10 284 10 390 9 826 6 894 6 982
Kortfristiga skulder 4 377 4 145 2 915 3 652 6 365 3 905 2 740 3 622 1 951 2 075
Skulder och eget kapital 15 285 15 051 13 770 14 527 14 382 14 778 15 712 16 022 15 514 19 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 40 240 240 240 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 13 66 66 66 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 947 3 509 3 475 3 413 3 427 3 170 2 841 3 258 3 329 3 382
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 2 841 3 258 3 329 3 382
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 306 306 306 306
Rörelseresultat, EBITDA 696 1 083 1 699 1 377 1 504 973 342 1 484 721 1 456
Nettoomsättningförändring -16,02% 0,98% 1,82% -0,41% 8,11% 11,58% -12,80% -2,13% -1,57% -%
Du Pont-modellen 1,77% 4,46% 9,79% 7,11% 8,22% 4,47% 0,24% 7,42% 2,87% 6,35%
Vinstmarginal 9,16% 19,15% 38,79% 30,27% 34,49% 20,82% 1,34% 36,49% 13,40% 36,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -100,98% -88,37% -71,25% -81,22% -171,52% -105,49% -49,84% -70,87% -25,59% 82,55%
Soliditet 3,98% 4,02% 4,33% 4,09% 4,12% 3,98% 13,09% 12,58% 32,21% 40,11%
Kassalikviditet 32,01% 25,19% 15,06% 24,10% 7,65% 14,37% 48,32% 36,25% 56,33% 234,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...