Visa allt om SMP Parts Aktiebolag
Visa allt om SMP Parts Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 216 767 196 528 198 629 187 688 175 699 142 724 107 134 178 386 172 296 131 515
Övrig omsättning 1 026 12 543 70 10 130 112 8 128 339
Rörelseresultat (EBIT) 15 308 12 717 21 973 26 470 18 519 13 325 7 997 6 543 15 784 11 534
Resultat efter finansnetto 15 059 13 040 21 821 26 174 18 261 13 240 7 780 5 911 15 246 11 378
Årets resultat 6 207 8 856 14 263 15 985 10 859 7 718 4 447 2 993 8 248 6 034
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 893 7 255 10 298 6 532 9 025 4 633 5 018 7 747 5 696 7 401
Omsättningstillgångar 155 190 148 089 131 190 121 269 104 924 86 911 73 429 76 382 80 496 58 165
Tillgångar 162 083 155 344 141 488 127 801 113 948 91 545 78 447 84 129 86 192 65 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 724 100 099 91 300 77 384 61 418 50 569 42 893 38 477 35 478 27 225
Obeskattade reserver 29 272 28 886 27 317 23 975 19 615 16 270 13 627 11 976 10 390 6 702
Avsättningar (tkr) 1 042 1 042 542 512 418 227 175 238 523 514
Långfristiga skulder 35 524 1 360 4 685 9 882 3 083 7 380 17 711 16 302 14 209
Kortfristiga skulder 26 010 24 793 20 970 21 245 22 616 21 395 14 372 15 725 23 499 16 917
Skulder och eget kapital 162 083 155 344 141 488 127 801 113 948 91 545 78 447 84 129 86 192 65 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 678 678 633 637 707 550 453 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 811 33 083 25 355 24 001 21 616 17 634 14 715 24 301 20 650 16 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 118 11 492 9 584 8 843 7 881 6 275 5 512 8 723 8 071 6 279
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 217 793 196 540 199 172 187 758 175 709 142 854 107 246 178 394 172 424 131 854
Nyckeltal
Antal anställda 103 92 83 89 84 57 55 98 82 69
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 105 2 136 2 393 2 109 2 092 2 504 1 948 1 820 2 101 1 906
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 488 439 384 367 440 389 349 366 348
Rörelseresultat, EBITDA 18 996 16 451 25 580 29 791 21 818 16 155 10 950 9 878 18 237 13 666
Nettoomsättningförändring 10,30% -1,06% 5,83% 6,82% 23,10% 33,22% -39,94% 3,53% 31,01% -%
Du Pont-modellen 10,02% 8,70% 15,57% 20,75% 16,41% 14,70% 10,47% 8,42% 18,78% 18,18%
Vinstmarginal 7,49% 6,88% 11,09% 14,13% 10,64% 9,43% 7,67% 3,97% 9,40% 9,07%
Bruttovinstmarginal 49,49% 48,89% 49,08% 45,99% 45,33% 46,66% 46,01% 43,15% 42,37% 46,74%
Rörelsekapital/omsättning 59,59% 62,74% 55,49% 53,29% 46,85% 45,90% 55,12% 34,00% 33,08% 31,36%
Soliditet 79,32% 78,94% 79,59% 74,38% 66,59% 68,34% 67,48% 55,99% 49,84% 48,88%
Kassalikviditet 395,97% 378,12% 362,21% 295,09% 248,02% 207,33% 244,97% 197,64% 176,67% 141,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...