allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

SMP Parts Aktiebolag

ORG.NR: 556242-5610
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 216 767 196 528 198 629  
  Övrig omsättning (TKR) 1 026 12 543  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 15 308 12 717 21 973  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 15 059 13 040 21 821  
  Årets resultat (TKR) 6 207 8 856 14 263  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 6 893 7 255 10 298  
  Omsättningstillgångar (TKR) 155 190 148 089 131 190  
  Tillgångar (TKR) 162 083 155 344 141 488  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 105 724 100 099 91 300  
  Obeskattade reserver (TKR) 29 272 28 886 27 317  
  Avsättningar (TKR) 1 042 1 042 542  
  Långfristiga skulder (TKR) 35 524 1 360  
  Kortfristiga skulder (TKR) 26 010 24 793 20 970  
  Skulder och eget kapital (TKR) 162 083 155 344 141 488  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD           0 678  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 33 811 33 083 25 355  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 13 118 11 492 9 584  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 103 92 83  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 105 2 136 2 393  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 467 488 439  
  Nettoomsättningförändring 10,30 % -1,06 % 5,83 %  
  Vinstmarginal 7,49 % 6,88 % 11,09 %  
  Bruttovinstmarginal 49,49 % 48,89 % 49,08 %  
  Soliditet 79,32 % 78,94 % 79,59 %  
  Kassalikviditet 395,97 % 378,12 % 362,21 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122013-122012-12 
  Nettoomsättning (TKR) 219 028 206 706  
  Övrig omsättning (TKR)                      
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 23 798 26 907  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 23 613 26 557  
  Årets resultat (TKR) 18 308 19 624  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122013-122012-12 
  TILLGÅNGAR                      
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 10 487 6 866  
  Omsättningstillgångar (TKR) 137 069 126 329  
  Tillgångar (TKR) 147 556 133 195  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 118 086 100 021  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0  
  Avsättningar (TKR) 6 356 5 573  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 360 4 685  
  Kortfristiga skulder (TKR) 21 755 22 916  
  Skulder och eget kapital (TKR) 147 556 133 195  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122013-122012-12 
  Löner till styrelse & VD 678 678  
  Varav tantiem till styrelse & VD                      
  Löner till övriga anställda 28 251 26 854  
  Varav resultatlön till övriga anställda                      
  Sociala kostnader 10 121 9 383  
  Utdelning till aktieägare 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122013-122012-12 
  Antal anställda 90 96  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 434 2 153  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 443 391  
  Nettoomsättningförändring 5,96 % 5,84 %  
  Vinstmarginal 10,87 % 13,04 %  
  Bruttovinstmarginal 47,97 % 44,95 %  
  Soliditet 80,03 % 75,09 %  
  Kassalikviditet 371,23 % 287,90 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 28 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X