Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Camé
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Camé

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 961 1 977 2 070 1 863 1 767 1 645 1 638 1 660 1 660 1 510
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 315 637 708 559 643 540 1 156 1 181 1 022 837
Resultat efter finansnetto 210 483 503 336 413 373 1 031 855 643 497
Årets resultat 331 350 415 369 424 22 8 3 200 163
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 328 9 183 8 322 8 477 8 693 8 676 8 696 8 882 9 053 9 154
Omsättningstillgångar 472 331 976 654 397 712 2 176 948 973 771
Tillgångar 9 800 9 514 9 298 9 131 9 090 9 388 10 871 9 830 10 026 9 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 806 1 785 1 835 1 755 1 786 1 362 1 340 1 332 1 579 1 379
Obeskattade reserver 217 263 182 168 180 263 337 439 574 498
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 712 5 775 6 025 6 275 6 275 6 337 6 486 6 736 6 986 7 236
Kortfristiga skulder 1 065 1 691 1 257 933 850 1 426 2 708 1 323 887 812
Skulder och eget kapital 9 800 9 514 9 298 9 131 9 090 9 388 10 871 9 830 10 026 9 925
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 400 336 400 0 0 0 250 0
Omsättning 1 961 1 977 2 070 1 863 1 767 1 645 1 638 1 660 1 660 1 510
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 571 910 928 771 825 716 1 342 1 383 1 395 1 212
Nettoomsättningförändring -0,81% -4,49% 11,11% 5,43% 7,42% 0,43% -1,33% 0,00% 9,93% -%
Du Pont-modellen 3,21% 6,71% 7,65% 6,15% 7,11% 5,76% 10,65% 12,27% 10,49% 8,55%
Vinstmarginal 16,06% 32,27% 34,35% 30,17% 36,56% 32,89% 70,70% 72,65% 63,37% 56,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -30,24% -68,79% -13,57% -14,98% -25,64% -43,40% -32,48% -22,59% 5,18% -2,72%
Soliditet 20,16% 20,92% 21,26% 20,58% 21,11% 16,57% 14,61% 16,77% 19,87% 17,51%
Kassalikviditet 44,32% 19,57% 77,65% 70,10% 46,71% 49,93% 80,35% 71,66% 109,70% 94,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...