Visa allt om INNERWELL Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 272 327 345 545 668 1 026 1 189 1 690 787 694
Övrig omsättning - - 3 17 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 273 80 101 267 376 562 519 327 12 259
Resultat efter finansnetto 273 61 0 119 -222 549 511 372 230 257
Årets resultat 258 135 -16 9 -313 318 233 193 237 151
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 252 299 346 314 228 827 576 609 532 233
Omsättningstillgångar 1 460 1 196 1 878 1 374 1 643 1 376 1 609 1 180 1 155 697
Tillgångar 1 712 1 495 2 224 1 688 1 871 2 203 2 185 1 789 1 687 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 527 269 134 150 241 854 796 656 552 379
Obeskattade reserver 353 419 530 545 494 497 384 241 144 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 831 807 1 560 994 1 136 853 1 005 893 991 389
Skulder och eget kapital 1 712 1 495 2 224 1 688 1 871 2 203 2 185 1 789 1 687 930
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 100 220 165 500 103
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 564 0 0 0 0 0 0 264 22 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 179 2 3 3 3 13 25 106 138 27
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 300 260 92 86 65
Omsättning 1 272 327 348 562 668 1 026 1 189 1 690 787 694
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 636 327 345 545 668 1 026 1 189 845 394 347
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 4 16 10 14 126 258 272 340 79
Rörelseresultat, EBITDA 320 127 148 303 406 592 552 357 80 297
Nettoomsättningförändring 288,99% -5,22% -36,70% -18,41% -34,89% -13,71% -29,64% 114,74% 13,40% -%
Du Pont-modellen 16,00% 5,48% 5,04% 16,17% 20,31% 25,69% 24,12% 21,02% 13,69% 27,85%
Vinstmarginal 21,54% 25,08% 32,46% 50,09% 56,89% 55,17% 44,32% 22,25% 29,35% 37,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,45% 118,96% 92,17% 69,72% 75,90% 50,97% 50,80% 16,98% 20,84% 44,38%
Soliditet 46,87% 39,85% 23,59% 32,68% 32,34% 55,39% 49,08% 46,37% 38,87% 53,29%
Kassalikviditet 175,69% 148,20% 120,38% 138,23% 144,63% 161,31% 160,10% 132,14% 116,55% 179,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...