Visa allt om INNERWELL Consulting Aktiebolag
Visa allt om INNERWELL Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 219 1 272 327 345 545 668 1 026 1 189 1 690 787
Övrig omsättning 21 - - 3 17 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 273 80 101 267 376 562 519 327 12
Resultat efter finansnetto -45 273 61 0 119 -222 549 511 372 230
Årets resultat 62 258 135 -16 9 -313 318 233 193 237
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 252 299 346 314 228 827 576 609 532
Omsättningstillgångar 1 726 1 460 1 196 1 878 1 374 1 643 1 376 1 609 1 180 1 155
Tillgångar 1 741 1 712 1 495 2 224 1 688 1 871 2 203 2 185 1 789 1 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 527 269 134 150 241 854 796 656 552
Obeskattade reserver 229 353 419 530 545 494 497 384 241 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 923 831 807 1 560 994 1 136 853 1 005 893 991
Skulder och eget kapital 1 741 1 712 1 495 2 224 1 688 1 871 2 203 2 185 1 789 1 687
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 100 220 165 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 640 564 0 0 0 0 0 0 264 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 298 179 2 3 3 3 13 25 106 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 300 260 92 86
Omsättning 1 240 1 272 327 348 562 668 1 026 1 189 1 690 787
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 610 636 327 345 545 668 1 026 1 189 845 394
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 376 4 16 10 14 126 258 272 340
Rörelseresultat, EBITDA 113 320 127 148 303 406 592 552 357 80
Nettoomsättningförändring -4,17% 288,99% -5,22% -36,70% -18,41% -34,89% -13,71% -29,64% 114,74% -%
Du Pont-modellen 6,49% 16,00% 5,48% 5,04% 16,17% 20,31% 25,69% 24,12% 21,02% 13,69%
Vinstmarginal 9,27% 21,54% 25,08% 32,46% 50,09% 56,89% 55,17% 44,32% 22,25% 29,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,87% 49,45% 118,96% 92,17% 69,72% 75,90% 50,97% 50,80% 16,98% 20,84%
Soliditet 44,09% 46,87% 39,85% 23,59% 32,68% 32,34% 55,39% 49,08% 46,37% 38,87%
Kassalikviditet 187,00% 175,69% 148,20% 120,38% 138,23% 144,63% 161,31% 160,10% 132,14% 116,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...