Visa allt om Palooka Music AB
Visa allt om Palooka Music AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 17 18 50 111 36 296 443 119 181
Övrig omsättning - 29 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -4 -71 -44 -34 -56 97 208 83 83
Resultat efter finansnetto -13 90 117 92 -87 12 127 194 82 198
Årets resultat 26 131 117 92 -61 57 82 111 57 169
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 481 464 674 555 471 658 894 821 788 806
Omsättningstillgångar 109 114 8 130 200 232 171 292 128 153
Tillgångar 591 578 683 685 671 890 1 065 1 112 916 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 521 507 512 489 650 693 691 637 669
Obeskattade reserver 0 40 24 24 24 50 95 70 30 16
Avsättningar (tkr) 0 0 92 116 140 164 176 185 198 220
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 168 17 60 34 18 26 102 166 51 54
Skulder och eget kapital 591 578 683 685 671 890 1 065 1 112 916 959
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 56 38 0 10 54 6 30 40 15 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 20 28 11 8 3
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 25 26 5 33 59 37
Utdelning till aktieägare 300 125 117 122 70 100 100 80 57 89
Omsättning 18 46 18 50 111 36 296 443 119 181
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 17 18 50 111 36 99 222 60 91
Personalkostnader per anställd (tkr) 64 38 18 11 55 46 21 26 12 20
Rörelseresultat, EBITDA -53 -4 -69 -44 -34 -53 104 213 85 85
Nettoomsättningförändring -% -5,56% -64,00% -54,95% 208,33% -87,84% -33,18% 272,27% -34,25% -%
Du Pont-modellen -2,20% 15,92% 17,28% 13,43% -4,02% 1,35% 12,86% 20,41% 13,43% 21,06%
Vinstmarginal -72,22% 541,18% 655,56% 184,00% -24,32% 33,33% 46,28% 51,24% 103,36% 111,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,28% 67,04% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -327,78% 570,59% -288,89% 192,00% 163,96% 572,22% 23,31% 28,44% 64,71% 54,70%
Soliditet 71,40% 95,54% 76,97% 77,33% 75,51% 77,17% 71,64% 66,67% 71,90% 70,96%
Kassalikviditet 64,88% 670,59% 13,33% 382,35% 1 111,11% 892,31% 167,65% 175,90% 250,98% 283,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...