Visa allt om Aktiebolaget Grand Slam
Visa allt om Aktiebolaget Grand Slam

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 207 67 70 156 34 200 210 823 345 600
Övrig omsättning - - - 2 142 107 144 320 144 26
Rörelseresultat (EBIT) -120 -83 -290 -289 33 -338 -370 -685 -152 -265
Resultat efter finansnetto -119 -70 -263 -233 89 -325 -335 -586 -56 -203
Årets resultat -119 -70 -263 -233 89 -325 -335 -586 -56 -83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Omsättningstillgångar 346 315 2 014 2 302 2 499 2 438 2 770 3 154 3 708 3 600
Tillgångar 346 315 2 014 2 302 2 499 2 438 2 770 3 154 3 708 3 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 90 1 160 1 423 1 657 1 568 2 120 2 655 3 442 3 698
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 275 225 854 879 842 870 649 499 267 40
Skulder och eget kapital 346 315 2 014 2 302 2 499 2 438 2 770 3 154 3 708 3 737
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 227 200 200 200
Omsättning 207 67 70 158 176 307 354 1 143 489 626
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -120 -83 -290 -289 33 -338 -370 -685 -152 -220
Nettoomsättningförändring 208,96% -4,29% -55,13% 358,82% -83,00% -4,76% -74,48% 138,55% -42,50% -%
Du Pont-modellen -34,39% -22,54% -13,06% -10,12% 3,52% -13,37% -12,09% -18,52% -1,51% -5,41%
Vinstmarginal -57,49% -105,97% -375,71% -149,36% 258,82% -163,00% -159,52% -70,96% -16,23% -33,67%
Bruttovinstmarginal -49,76% -111,94% -392,86% -168,59% -270,59% -207,00% -230,48% -76,43% -1,74% 12,67%
Rörelsekapital/omsättning 34,30% 134,33% 1 657,14% 912,18% 4 873,53% 784,00% 1 010,00% 322,60% 997,39% 593,33%
Soliditet 20,52% 28,57% 57,60% 61,82% 66,31% 64,32% 76,53% 84,18% 92,83% 98,96%
Kassalikviditet 77,45% 48,89% 221,43% 246,53% 272,21% 270,46% 384,44% 568,34% 949,06% 7 557,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...