Visa allt om El-Tjänst i Runtuna Aktiebolag
Visa allt om El-Tjänst i Runtuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 096 1 964 1 735 1 740 1 255 1 154 850 750 615 634
Övrig omsättning - 18 - 10 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 94 38 42 125 -37 48 -27 28 -121
Resultat efter finansnetto 74 81 27 35 112 -48 39 -37 18 -129
Årets resultat 74 81 27 35 112 -48 39 -37 18 -129
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 27 52 67 5 19 34 48 79 31
Omsättningstillgångar 603 343 216 184 164 71 122 109 132 115
Tillgångar 618 370 268 251 169 90 155 157 211 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 84 3 -24 -58 -170 -123 -162 -125 -143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 69 129 81 76 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 360 217 135 194 152 260 278 319 336 288
Skulder och eget kapital 618 370 268 251 169 90 155 157 211 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 161 901 830 769 505 477 305 258 171 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 343 196 180 181 125 130 94 81 57 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 096 1 982 1 735 1 750 1 255 1 154 850 750 615 634
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 774 655 578 580 628 577 850 750 615 634
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 370 343 318 319 307 402 343 243 240
Rörelseresultat, EBITDA 92 108 54 53 140 -22 63 -12 51 -105
Nettoomsättningförändring 57,64% 13,20% -0,29% 38,65% 8,75% 35,76% 13,33% 21,95% -3,00% -%
Du Pont-modellen 12,94% 25,41% 14,55% 17,13% 73,96% -41,11% 30,97% -17,20% 13,27% -82,19%
Vinstmarginal 2,58% 4,79% 2,25% 2,47% 9,96% -3,21% 5,65% -3,60% 4,55% -18,93%
Bruttovinstmarginal 62,27% 66,90% 74,18% 67,70% 75,94% 70,02% 65,88% 71,87% 75,12% 70,03%
Rörelsekapital/omsättning 7,85% 6,42% 4,67% -0,57% 0,96% -16,38% -18,35% -28,00% -33,17% -27,29%
Soliditet 25,57% 22,70% 1,12% -9,56% -34,32% -188,89% -79,35% -103,18% -59,24% -97,95%
Kassalikviditet 98,06% 53,92% 80,00% 63,92% 82,24% 15,77% 17,99% 22,88% 19,64% 14,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...