Visa allt om El-Tjänst i Runtuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 964 1 735 1 740 1 255 1 154 850 750 615 634 1 270
Övrig omsättning 18 - 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 38 42 125 -37 48 -27 28 -121 -7
Resultat efter finansnetto 81 27 35 112 -48 39 -37 18 -129 -26
Årets resultat 81 27 35 112 -48 39 -37 18 -129 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 52 67 5 19 34 48 79 31 82
Omsättningstillgångar 343 216 184 164 71 122 109 132 115 241
Tillgångar 370 268 251 169 90 155 157 211 146 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 84 3 -24 -58 -170 -123 -162 -125 -143 -14
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 129 81 76 0 0 0 0 0 125
Kortfristiga skulder 217 135 194 152 260 278 319 336 288 212
Skulder och eget kapital 370 268 251 169 90 155 157 211 146 323
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 901 830 769 505 477 305 258 171 183 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 196 180 181 125 130 94 81 57 53 89
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 982 1 735 1 750 1 255 1 154 850 750 615 634 1 270
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 655 578 580 628 577 850 750 615 634 1 270
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 343 318 319 307 402 343 243 240 422
Rörelseresultat, EBITDA 108 54 53 140 -22 63 -12 51 -105 21
Nettoomsättningförändring 13,20% -0,29% 38,65% 8,75% 35,76% 13,33% 21,95% -3,00% -50,08% -%
Du Pont-modellen 25,41% 14,55% 17,13% 73,96% -41,11% 30,97% -17,20% 13,27% -82,19% -1,86%
Vinstmarginal 4,79% 2,25% 2,47% 9,96% -3,21% 5,65% -3,60% 4,55% -18,93% -0,47%
Bruttovinstmarginal 66,90% 74,18% 67,70% 75,94% 70,02% 65,88% 71,87% 75,12% 70,03% 62,36%
Rörelsekapital/omsättning 6,42% 4,67% -0,57% 0,96% -16,38% -18,35% -28,00% -33,17% -27,29% 2,28%
Soliditet 22,70% 1,12% -9,56% -34,32% -188,89% -79,35% -103,18% -59,24% -97,95% -4,33%
Kassalikviditet 53,92% 80,00% 63,92% 82,24% 15,77% 17,99% 22,88% 19,64% 14,58% 29,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...