Visa allt om Näckberg Holding Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 5 935 5 197 72 949 2 707 226 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -22 836 -48 -12 -142 505 2 473 189 -7
Resultat efter finansnetto 702 -22 835 -49 -2 21 505 2 487 189 -7
Årets resultat 702 -22 835 -49 -2 21 505 2 487 189 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 31 715 14 518 507
Omsättningstillgångar 8 29 279 17 78 103 681 1 417 286 18
Tillgångar 8 29 279 17 78 134 1 396 1 431 804 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 -694 -672 -1 507 -1 458 -1 456 -1 477 -1 982 -4 469 -4 658
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 721 721 1 517 1 517 1 517 1 917 2 687 3 815 3 816
Kortfristiga skulder 0 2 230 7 19 73 955 726 1 457 1 366
Skulder och eget kapital 8 29 279 17 78 134 1 396 1 431 804 525
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 54 0 80 120 125 136 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 25 38 38 39 3 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 5 935 5 197 72 949 2 707 226 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 0 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 935 - 197 72 949 2 707 226 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 54 - 105 158 163 175 5 -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -22 836 -48 -6 -133 523 2 485 205 0
Nettoomsättningförändring 0,00% -99,47% 18 600,00% -97,46% 173,61% -92,41% -64,94% 1 097,79% -% -%
Du Pont-modellen 8 800,00% -75,86% 300,00% -276,47% 1,28% 23,88% 36,39% 173,86% 23,51% -%
Vinstmarginal 14 080,00% -440,00% 89,52% -940,00% 0,51% 44,44% 53,53% 91,91% 83,63% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 160,00% 540,00% 5,24% 200,00% 29,95% 41,67% -28,87% 25,53% -518,14% -%
Soliditet 100,00% -2 393,10% -240,86% -8 864,71% -1 869,23% -1 086,57% -105,80% -138,50% -555,85% -887,24%
Kassalikviditet -% 1 450,00% 121,30% 242,86% 410,53% 141,10% 71,31% 195,18% 19,63% 1,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...