Visa allt om Solar Sverige Aktiebolag
Visa allt om Solar Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 083 282 2 829 374 2 798 699 2 888 362 2 840 908 2 777 990 2 776 346 2 911 404 1 999 572 1 672 174
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 372 -12 082 29 442 29 735 71 024 92 609 70 815 80 573 117 826 108 271
Resultat efter finansnetto 46 228 -30 886 9 954 9 605 50 089 65 998 47 259 54 304 112 998 106 663
Årets resultat 17 585 828 14 413 10 508 28 300 34 410 20 075 20 170 69 864 51 594
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 912 221 400 260 002 295 109 327 376 376 941 424 168 468 961 593 301 168 156
Omsättningstillgångar 866 668 731 261 773 899 792 081 753 115 708 729 650 854 644 721 468 129 487 869
Tillgångar 1 051 580 952 661 1 033 901 1 087 190 1 080 491 1 085 670 1 075 022 1 113 682 1 061 430 656 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 695 133 110 146 282 141 869 159 362 165 062 150 651 163 576 274 625 247 418
Obeskattade reserver 132 272 118 090 159 987 178 527 194 665 196 179 189 765 182 028 121 481 103 206
Avsättningar (tkr) 7 695 7 871 7 297 8 201 13 014 12 420 9 070 8 619 0 0
Långfristiga skulder 217 868 243 943 268 976 293 008 316 079 356 179 384 606 414 348 425 069 34 379
Kortfristiga skulder 543 050 449 647 451 359 465 585 397 371 355 830 340 930 345 111 240 255 271 022
Skulder och eget kapital 1 051 580 952 661 1 033 901 1 087 190 1 080 491 1 085 670 1 075 022 1 113 682 1 061 430 656 025
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 564 2 496 1 547 1 705 1 966 2 326 2 770 4 579 4 579 4 175
Varav tantiem till styrelse & VD 423 410 - 350 - 475 900 2 263 3 158 2 899
Löner till övriga anställda 257 510 262 047 240 229 238 277 224 440 204 443 198 726 196 186 141 463 124 023
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 113 791 108 761 101 586 99 776 97 721 93 638 85 541 77 348 62 682 57 596
Utdelning till aktieägare 17 000 0 14 000 10 000 28 000 34 000 20 000 33 000 74 082 36 402
Omsättning 3 083 282 2 829 374 2 798 699 2 888 362 2 840 908 2 777 990 2 776 346 2 911 404 1 999 572 1 672 174
Nyckeltal
Antal anställda 635 636 615 604 585 557 544 569 425 402
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 856 4 449 4 551 4 782 4 856 4 987 5 104 5 117 4 705 4 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 589 587 558 563 554 539 528 489 491 462
Rörelseresultat, EBITDA 108 715 34 093 78 097 77 721 124 187 146 408 123 932 128 608 132 729 114 170
Nettoomsättningförändring 8,97% 1,10% -3,10% 1,67% 2,26% 0,06% -4,64% 45,60% 19,58% -%
Du Pont-modellen 6,16% -1,12% 3,06% 3,04% 6,89% 8,74% 6,80% 7,47% 12,56% 16,74%
Vinstmarginal 2,10% -0,38% 1,13% 1,15% 2,62% 3,42% 2,63% 2,86% 6,67% 6,57%
Bruttovinstmarginal 16,57% 15,91% 16,39% 15,57% 16,62% 16,62% 15,40% 14,84% 17,20% 18,52%
Rörelsekapital/omsättning 10,50% 9,95% 11,52% 11,30% 12,52% 12,70% 11,16% 10,29% 11,40% 12,97%
Soliditet 24,14% 23,64% 26,22% 25,15% 28,03% 28,52% 27,02% 26,46% 34,11% 49,04%
Kassalikviditet 90,88% 83,92% 104,62% 105,73% 118,64% 121,21% 101,66% 99,31% 116,63% 90,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...