Visa allt om Prokura Aktiebolag
Visa allt om Prokura Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 766 497 503 352 383 310 202 325 65 77
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 173 163 128 4 21 70 66 46 -26 -51
Resultat efter finansnetto 73 164 130 6 22 70 66 47 -26 -48
Årets resultat 1 128 101 5 16 52 56 47 -26 -48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 673 572 448 384 389 274 264 291 118 354
Tillgångar 673 572 536 384 389 274 264 291 118 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 274 245 145 139 173 181 125 79 104
Obeskattade reserver 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 456 299 290 240 249 101 83 166 40 249
Skulder och eget kapital 673 572 536 384 389 274 264 291 118 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 50 60 0 0 0
Omsättning 766 500 503 352 383 310 202 325 65 77
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 255 166 168 117 128 103 67 108 33 39
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 9 5 7 8 6 5 11 5 6
Rörelseresultat, EBITDA 173 163 166 4 21 70 66 46 -26 -49
Nettoomsättningförändring 54,12% -1,19% 42,90% -8,09% 23,55% 53,47% -37,85% 400,00% -15,58% -%
Du Pont-modellen 25,71% 28,67% 24,25% 2,34% 5,66% 25,55% 25,00% 15,81% -22,03% -13,56%
Vinstmarginal 22,58% 33,00% 25,84% 2,56% 5,74% 22,58% 32,67% 14,15% -40,00% -62,34%
Bruttovinstmarginal 35,77% 56,94% 53,88% 30,97% 27,15% 41,61% 62,87% 48,00% 15,38% 19,48%
Rörelsekapital/omsättning 28,33% 54,93% 31,41% 40,91% 36,55% 55,81% 89,60% 38,46% 120,00% 136,36%
Soliditet 30,84% 47,90% 45,71% 37,76% 35,73% 63,14% 68,56% 42,96% 66,95% 29,38%
Kassalikviditet 147,59% 191,30% 154,48% 160,00% 156,22% 271,29% 318,07% 175,30% 295,00% 134,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...