Visa allt om Björklunds Bygg och Söner Aktiebolag
Visa allt om Björklunds Bygg och Söner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 795 969 1 231 1 458 908 1 060 577 748 1 138 946
Övrig omsättning - - - - - 5 1 - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 82 5 3 0 78 32 -68 -29 221 2
Resultat efter finansnetto 82 5 3 0 78 32 -69 -26 224 13
Årets resultat 46 4 2 0 46 32 -39 0 122 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 29 0 0 0 0 0 0 2 4
Omsättningstillgångar 574 420 558 626 399 303 240 380 474 468
Tillgångar 596 449 558 626 399 303 240 380 476 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 177 173 171 171 125 94 133 253 132
Obeskattade reserver 41 18 18 18 18 0 0 30 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 331 254 366 437 210 177 147 217 167 340
Skulder och eget kapital 596 449 558 626 399 303 240 380 476 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 300 225 297 254 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 303 280 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 167 144 - - - 167 142 160 144 142
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Omsättning 795 969 1 231 1 458 908 1 065 578 748 1 147 946
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 795 969 - - - 1 060 577 748 1 138 946
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 424 - - - 467 367 457 424 450
Rörelseresultat, EBITDA 89 12 3 0 78 32 -68 -27 223 4
Nettoomsättningförändring -17,96% -21,28% -15,57% 60,57% -14,34% 83,71% -22,86% -34,27% 20,30% -%
Du Pont-modellen 13,76% 1,34% 0,54% 0,16% 19,80% 10,56% -28,33% -6,58% 47,06% 2,75%
Vinstmarginal 10,31% 0,62% 0,24% 0,07% 8,70% 3,02% -11,79% -3,34% 19,68% 1,37%
Bruttovinstmarginal 85,66% 63,98% 52,07% 45,06% 82,60% 65,94% 83,36% 82,62% 70,83% 67,76%
Rörelsekapital/omsättning 30,57% 17,13% 15,60% 12,96% 20,81% 11,89% 16,12% 21,79% 26,98% 13,53%
Soliditet 42,78% 42,55% 33,52% 29,44% 46,18% 41,25% 39,17% 40,68% 61,62% 27,97%
Kassalikviditet 173,41% 165,35% 152,46% 143,25% 190,00% 171,19% 163,27% 175,12% 283,83% 137,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...