Visa allt om Dormer Pramet AB
Visa allt om Dormer Pramet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 295 267 288 195 278 231 331 048 371 426 351 527 243 188 384 947 379 098 340 633
Övrig omsättning 139 285 1 788 22 639 1 786 1 858 477 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 527 5 528 5 703 16 225 6 310 -8 050 -4 223 11 988 15 079 21 970
Resultat efter finansnetto 21 505 4 105 4 134 15 258 4 868 -10 055 -5 580 11 116 14 784 21 934
Årets resultat -27 269 834 3 197 14 105 10 211 -244 -576 11 935 25 133 20 270
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 602 42 943 46 521 44 277 48 044 56 020 55 256 49 221 52 897 54 377
Omsättningstillgångar 177 756 81 705 75 179 60 178 77 573 77 752 77 883 76 485 89 186 88 265
Tillgångar 210 358 124 648 121 700 104 455 125 617 133 772 133 138 125 706 142 083 142 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 368 14 637 13 803 15 268 16 284 16 645 16 885 17 462 15 607 15 314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 053 13 169 22 979 28 559 33 388 53 381
Avsättningar (tkr) 96 734 2 012 2 582 1 146 133 0 0 250 1 136 663
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 256 107 999 105 316 88 041 105 147 103 958 93 273 79 435 91 952 73 284
Skulder och eget kapital 210 358 124 648 121 700 104 455 125 617 133 772 133 138 125 706 142 083 142 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 246 1 152 1 416 1 123 1 115 997 1 219 1 110 983 927
Varav tantiem till styrelse & VD 132 142 438 173 182 84 320 203 131 109
Löner till övriga anställda 45 478 48 828 50 278 56 997 64 982 62 338 56 883 56 804 55 322 51 085
Varav resultatlön till övriga anställda 1 607 3 250 420 4 290 4 550 4 900 0 1 470 4 375 3 384
Sociala kostnader 29 244 23 464 24 853 26 430 29 775 27 497 23 966 25 081 24 047 21 340
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 434 552 289 983 300 870 332 834 373 284 352 004 243 188 384 947 379 098 340 633
Nyckeltal
Antal anställda 90 126 129 138 182 187 189 189 174 174
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 281 2 287 2 157 2 399 2 041 1 880 1 287 2 037 2 179 1 958
Personalkostnader per anställd (tkr) 844 583 593 613 527 486 434 439 462 422
Rörelseresultat, EBITDA 30 063 13 510 13 408 23 729 15 426 1 761 5 936 23 711 27 789 35 962
Nettoomsättningförändring 2,45% 3,58% -15,95% -10,87% 5,66% 44,55% -36,83% 1,54% 11,29% -%
Du Pont-modellen 10,71% 4,46% 4,73% 15,58% 5,13% -6,00% -3,14% 9,89% 11,07% 15,71%
Vinstmarginal 7,63% 1,93% 2,07% 4,92% 1,74% -2,28% -1,72% 3,23% 4,15% 6,58%
Bruttovinstmarginal -26,97% 15,57% 9,53% 15,68% 14,50% 10,99% 17,44% 16,45% 16,88% 18,76%
Rörelsekapital/omsättning 24,55% -9,12% -10,83% -8,42% -7,42% -7,45% -6,33% -0,77% -0,73% 4,40%
Soliditet 3,98% 11,74% 11,34% 14,62% 15,34% 19,70% 25,40% 30,25% 27,90% 37,68%
Kassalikviditet 164,90% 50,04% 53,42% 39,00% 46,30% 42,79% 47,39% 48,61% 56,02% 67,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...