Visa allt om Essunga Ridcenter Aktiebolag
Visa allt om Essunga Ridcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 40 40 5 426 681 733 456 397
Övrig omsättning - - - - 34 88 77 80 37 52
Rörelseresultat (EBIT) 0 -777 -71 -70 -72 -11 -139 -220 -471 -282
Resultat efter finansnetto 0 -777 -71 -70 -74 -19 -138 -220 -472 -284
Årets resultat 0 -777 -71 -70 -74 -19 -138 -220 -472 -284
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 876 1 981 2 085 2 525 2 696 2 873 2 975 3 138
Omsättningstillgångar 400 400 94 50 6 65 127 142 56 90
Tillgångar 400 400 1 970 2 031 2 091 2 591 2 822 3 015 3 032 3 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 398 398 1 175 1 246 1 316 1 390 1 409 1 547 1 767 -261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 783 779 773 1 098 1 213 1 300 1 140 3 390
Kortfristiga skulder 2 2 12 6 2 102 201 168 124 98
Skulder och eget kapital 400 400 1 970 2 031 2 091 2 591 2 822 3 015 3 032 3 227
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 1 29 42 131 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 7 18 47 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 40 40 39 514 758 813 493 449
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 681 733 228 199
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 36 59 90 33
Rörelseresultat, EBITDA 0 -777 33 34 32 129 6 -73 -325 -239
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 0,00% 700,00% -98,83% -37,44% -7,09% 60,75% 14,86% -%
Du Pont-modellen -% -% -3,60% -3,45% -3,44% -0,42% -4,93% -7,30% -15,53% -8,74%
Vinstmarginal -% -% -177,50% -175,00% -1 440,00% -2,58% -20,41% -30,01% -103,29% -71,03%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% -40,00% 53,05% 61,97% 60,16% 45,83% 33,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 205,00% 110,00% 80,00% -8,69% -10,87% -3,55% -14,91% -2,02%
Soliditet 99,50% 99,50% 59,64% 61,35% 62,94% 53,65% 49,93% 51,31% 58,28% -8,09%
Kassalikviditet 20 000,00% 20 000,00% 783,33% 833,33% 300,00% 33,33% 48,76% 74,40% 36,29% 90,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...