Visa allt om Svenska Nexö AB
Visa allt om Svenska Nexö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 99 84 166 244 155 306 379 421 304
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -39 -37 0 0 0 0 5 16 -10
Resultat efter finansnetto - -39 -37 0 0 0 0 5 16 -10
Årets resultat - -39 -37 0 0 0 0 3 15 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - 90 131 171 168 173 174 183 170 156
Tillgångar - 90 131 171 168 173 174 183 170 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 88 128 165 165 164 164 164 161 146
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 2 4 6 4 8 9 19 10 10
Skulder och eget kapital - 90 131 171 168 173 174 183 170 156
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 99 84 166 244 155 306 379 421 304
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -39 -37 0 0 0 0 5 16 -10
Nettoomsättningförändring -% 17,86% -49,40% -31,97% 57,42% -49,35% -19,26% -9,98% 38,49% -%
Du Pont-modellen -% -43,33% -28,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,73% 9,41% -6,41%
Vinstmarginal -% -39,39% -44,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 3,80% -3,29%
Bruttovinstmarginal -% 38,38% 21,43% 47,59% 43,44% 56,77% 33,99% 43,80% 38,95% 37,83%
Rörelsekapital/omsättning -% 88,89% 151,19% 99,40% 67,21% 106,45% 53,92% 43,27% 38,00% 48,03%
Soliditet -% 97,78% 97,71% 96,49% 98,21% 94,80% 94,25% 89,62% 94,71% 93,59%
Kassalikviditet -% 1 400,00% 1 400,00% 1 566,67% 1 800,00% 525,00% 1 455,56% 752,63% 1 330,00% 1 270,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...