Visa allt om Kesson Konsult Aktiebolag
Visa allt om Kesson Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 99 133 103 91 116 63 64 64 25
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -13 -64 0 1 23 2 -5 5 -61
Resultat efter finansnetto -4 -13 -64 2 4 27 1 -3 7 -59
Årets resultat -4 -13 -64 2 4 27 1 -3 7 -59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 102 130 149 224 221 205 157 158 161 148
Tillgångar 102 130 149 224 221 205 157 158 161 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 100 113 177 175 172 145 144 147 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 30 36 47 45 33 13 15 14 9
Skulder och eget kapital 102 130 149 224 221 205 157 158 161 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 13 91 167 72 49 41 4 0 11 13
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 9 10 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 9 17 7 5 4 3 4 4 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 99 133 103 91 116 63 64 64 25
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 21 99 133 103 91 116 63 64 64 25
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 100 184 88 64 59 9 15 16 39
Rörelseresultat, EBITDA -3 -13 -64 0 1 23 2 -5 5 -61
Nettoomsättningförändring -78,79% -25,56% 29,13% 13,19% -21,55% 84,13% -1,56% 0,00% 156,00% -%
Du Pont-modellen -2,94% -10,00% -42,95% 0,89% 1,81% 12,68% 1,27% -1,27% 4,97% -39,19%
Vinstmarginal -14,29% -13,13% -48,12% 1,94% 4,40% 22,41% 3,17% -3,12% 12,50% -232,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 457,14% 101,01% 84,96% 171,84% 193,41% 148,28% 228,57% 223,44% 229,69% 556,00%
Soliditet 94,12% 76,92% 75,84% 79,02% 79,19% 83,90% 92,36% 91,14% 91,30% 94,59%
Kassalikviditet 1 700,00% 433,33% 413,89% 476,60% 491,11% 621,21% 1 207,69% 1 053,33% 1 150,00% 1 644,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...