Visa allt om Åkes Video Aktiebolag
Visa allt om Åkes Video Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 933 10 059 12 342 11 085 3 664 4 565 11 218 11 829 12 094 11 727
Övrig omsättning 796 331 135 185 46 1 084 126 - 4 46
Rörelseresultat (EBIT) 283 114 953 806 -248 185 93 136 269 296
Resultat efter finansnetto 298 132 927 788 -238 151 38 90 229 254
Årets resultat 339 297 498 378 -238 111 45 58 154 186
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 624 960 1 278 1 555 0 206 120 144 116
Omsättningstillgångar 2 096 2 143 2 640 1 697 595 1 383 1 718 1 778 1 833 1 767
Tillgångar 2 112 2 767 3 600 2 975 2 151 1 383 1 925 1 898 1 977 1 883
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 302 1 465 1 567 1 219 841 1 199 1 133 1 117 1 111 1 010
Obeskattade reserver 260 396 646 358 0 0 0 27 27 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 95 125 310 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 551 906 1 292 1 273 1 000 184 792 754 839 860
Skulder och eget kapital 2 112 2 767 3 600 2 975 2 151 1 383 1 925 1 898 1 977 1 883
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 147 249 236 228 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 946 2 669 2 890 2 425 808 349 637 598 576 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 299 755 964 817 278 144 245 257 268 248
Utdelning till aktieägare 0 0 399 150 0 120 45 30 52 53
Omsättning 4 729 10 390 12 477 11 270 3 710 5 649 11 344 11 829 12 098 11 773
Nyckeltal
Antal anställda 6 10 10 9 6 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 656 1 006 1 234 1 232 611 1 141 2 805 2 957 3 024 2 932
Personalkostnader per anställd (tkr) 211 344 386 363 189 165 286 276 269 253
Rörelseresultat, EBITDA 311 490 1 146 1 030 -153 185 156 173 301 345
Nettoomsättningförändring -60,90% -18,50% 11,34% 202,54% -19,74% -59,31% -5,17% -2,19% 3,13% -%
Du Pont-modellen 14,30% 5,10% 26,72% 27,23% -10,55% 13,38% 4,83% 7,43% 14,06% 15,83%
Vinstmarginal 7,68% 1,40% 7,79% 7,31% -6,20% 4,05% 0,83% 1,19% 2,30% 2,54%
Bruttovinstmarginal 69,06% 70,90% 69,75% 68,04% 69,81% 3,09% 17,97% 18,39% 18,07% 18,72%
Rörelsekapital/omsättning 39,28% 12,30% 10,92% 3,82% -11,05% 26,27% 8,25% 8,66% 8,22% 7,73%
Soliditet 71,25% 64,11% 57,52% 49,84% 39,10% 86,70% 58,86% 59,88% 57,18% 54,13%
Kassalikviditet 380,40% 231,57% 197,68% 128,36% 50,30% 740,76% 36,24% 76,13% 77,23% 54,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...