Visa allt om Selectus Aktiebolag
Visa allt om Selectus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 433 646 2 032 739 381 929 440 710 882 992
Övrig omsättning - 1 375 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 196 791 239 247 54 579 131 532 289 484
Resultat efter finansnetto 196 789 191 -280 -206 55 680 -1 127 -23 615
Årets resultat 176 1 252 163 -306 -219 -228 651 -1 369 -90 394
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 028 1 028 1 028 1 028 1 538 1 651 1 186 628 2 266 2 270
Omsättningstillgångar 923 1 023 2 314 331 238 578 482 325 381 503
Tillgångar 1 951 2 051 3 342 1 359 1 776 2 229 1 668 953 2 648 2 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 352 1 176 -76 -239 67 286 514 -137 633 723
Obeskattade reserver 0 0 462 485 536 536 378 386 255 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 355 700 0 125 750 726
Kortfristiga skulder 599 875 2 956 1 113 819 707 776 578 1 010 1 054
Skulder och eget kapital 1 951 2 051 3 342 1 359 1 776 2 229 1 668 953 2 648 2 774
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 22 112 0 0 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 22 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 50 0 0 0 0 0 214 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 18 0 0 21 50 0 85 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 433 2 021 2 032 739 381 929 440 710 882 992
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 032 - - 929 440 - 882 992
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 68 - - 42 162 - 300 166
Rörelseresultat, EBITDA 196 791 239 247 54 579 131 532 292 487
Nettoomsättningförändring -32,97% -68,21% 174,97% 93,96% -58,99% 111,14% -38,03% -19,50% -11,09% -%
Du Pont-modellen 10,10% 38,57% 7,15% 18,18% 3,04% 28,40% 41,31% 55,93% 11,06% 22,39%
Vinstmarginal 45,50% 122,45% 11,76% 33,42% 14,17% 68,14% 156,59% 75,07% 33,22% 62,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,99%
Rörelsekapital/omsättning 74,83% 22,91% -31,59% -105,82% -152,49% -13,89% -66,82% -35,63% -71,32% -55,54%
Soliditet 69,30% 57,34% 8,51% 8,72% 26,02% 30,55% 47,52% 14,79% 30,84% 33,10%
Kassalikviditet 154,09% 116,91% 78,28% 29,74% 29,06% 81,75% 62,11% 56,23% 37,72% 47,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...