Visa allt om Estab Grosshandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 856 809 812 751 790 732 796 886 1 076 1 008
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 32 -6 -43 -9 -16 -19 -20 -33 -17
Resultat efter finansnetto -1 43 2 2 9 8 12 0 -16 0
Årets resultat -1 33 1 0 2 1 0 0 -16 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 3 7 13 15 24
Omsättningstillgångar 700 738 641 853 856 780 744 758 725 827
Tillgångar 700 738 641 853 858 783 752 771 740 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 140 107 106 106 104 103 103 102 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 596 598 534 747 752 679 649 668 637 732
Skulder och eget kapital 700 738 641 853 858 783 752 771 740 850
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 856 809 812 751 790 732 796 886 1 076 1 008
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 856 809 812 751 790 732 796 886 1 076 1 008
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 9 19 20 24 35 22
Rörelseresultat, EBITDA -1 32 -6 -41 -7 -12 -13 -11 -24 1
Nettoomsättningförändring 5,81% -0,37% 8,12% -4,94% 7,92% -8,04% -10,16% -17,66% 6,75% -%
Du Pont-modellen 0,00% 5,83% 0,16% 0,23% 1,05% 1,02% 1,46% 0,13% -2,16% 0,12%
Vinstmarginal 0,00% 5,32% 0,12% 0,27% 1,14% 1,09% 1,38% 0,11% -1,49% 0,10%
Bruttovinstmarginal 32,24% 44,13% 26,11% 39,68% 44,30% 34,02% 33,67% 34,54% 38,01% 34,72%
Rörelsekapital/omsättning 12,15% 17,31% 13,18% 14,11% 13,16% 13,80% 11,93% 10,16% 8,18% 9,42%
Soliditet 14,71% 18,97% 16,69% 12,43% 12,35% 13,28% 13,70% 13,36% 13,78% 13,88%
Kassalikviditet 49,83% 61,20% 56,37% 52,88% 64,63% 60,38% 52,08% 52,69% 54,95% 57,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...