Visa allt om Estab Grosshandel Aktiebolag
Visa allt om Estab Grosshandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 999 856 809 812 751 790 732 796 886 1 076
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -1 32 -6 -43 -9 -16 -19 -20 -33
Resultat efter finansnetto -23 -1 43 2 2 9 8 12 0 -16
Årets resultat -23 -1 33 1 0 2 1 0 0 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 3 7 13 15
Omsättningstillgångar 80 700 738 641 853 856 780 744 758 725
Tillgångar 80 700 738 641 853 858 783 752 771 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 103 140 107 106 106 104 103 103 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 596 598 534 747 752 679 649 668 637
Skulder och eget kapital 80 700 738 641 853 858 783 752 771 740
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 999 856 809 812 751 790 732 796 886 1 076
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 856 809 812 751 790 732 796 886 1 076
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 9 19 20 24 35
Rörelseresultat, EBITDA -23 -1 32 -6 -41 -7 -12 -13 -11 -24
Nettoomsättningförändring 16,71% 5,81% -0,37% 8,12% -4,94% 7,92% -8,04% -10,16% -17,66% -%
Du Pont-modellen -28,75% 0,00% 5,83% 0,16% 0,23% 1,05% 1,02% 1,46% 0,13% -2,16%
Vinstmarginal -2,30% 0,00% 5,32% 0,12% 0,27% 1,14% 1,09% 1,38% 0,11% -1,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 32,24% 44,13% 26,11% 39,68% 44,30% 34,02% 33,67% 34,54% 38,01%
Rörelsekapital/omsättning 8,01% 12,15% 17,31% 13,18% 14,11% 13,16% 13,80% 11,93% 10,16% 8,18%
Soliditet 101,25% 14,71% 18,97% 16,69% 12,43% 12,35% 13,28% 13,70% 13,36% 13,78%
Kassalikviditet -% 49,83% 61,20% 56,37% 52,88% 64,63% 60,38% 52,08% 52,69% 54,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...