Visa allt om Klädhuset i Åtvidaberg Aktiebolag
Visa allt om Klädhuset i Åtvidaberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 843 25 093 24 932 25 800 25 623 25 178 22 998 21 109 21 017 17 663
Övrig omsättning 250 151 228 224 160 435 198 197 177 206
Rörelseresultat (EBIT) 708 579 987 757 857 1 647 1 557 633 1 933 1 760
Resultat efter finansnetto 400 306 680 490 652 1 581 1 465 527 1 884 1 677
Årets resultat 409 308 858 515 431 791 744 265 1 019 1 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 409 1 302 1 108 1 091 757 372 206 127 183 254
Omsättningstillgångar 10 155 11 125 11 015 12 191 11 757 10 765 8 755 7 621 8 647 7 177
Tillgångar 11 564 12 426 12 122 13 282 12 514 11 137 8 961 7 748 8 830 7 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 796 3 687 4 079 4 222 4 006 4 075 4 084 3 340 4 075 4 256
Obeskattade reserver 694 862 998 1 468 1 741 1 741 1 297 902 765 300
Avsättningar (tkr) 957 818 678 544 405 269 133 0 0 0
Långfristiga skulder 3 613 2 696 2 879 3 110 3 701 1 838 1 240 983 1 491 1 050
Kortfristiga skulder 2 504 4 363 3 487 3 938 2 660 3 213 2 207 2 524 2 499 1 825
Skulder och eget kapital 11 564 12 426 12 122 13 282 12 514 11 137 8 961 7 748 8 830 7 430
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 765 725 655 695 774 755
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 001 3 103 3 070 2 980 2 205 1 731 1 517 1 489 1 000 774
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 116 986 916 823 859 719 686 781 608 509
Utdelning till aktieägare 400 300 700 1 000 300 500 800 0 0 1 200
Omsättning 25 093 25 244 25 160 26 024 25 783 25 613 23 196 21 306 21 194 17 869
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 9 10 11 9 9 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 484 2 788 2 770 2 580 2 329 2 798 2 555 2 639 3 002 2 944
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 469 460 394 366 363 327 378 346 348
Rörelseresultat, EBITDA 898 726 1 127 870 933 1 679 1 627 719 2 023 1 842
Nettoomsättningförändring -1,00% 0,65% -3,36% 0,69% 1,77% 9,48% 8,95% 0,44% 18,99% -%
Du Pont-modellen 6,13% 4,66% 8,15% 5,71% 6,86% 14,79% 17,38% 8,20% 22,03% 23,69%
Vinstmarginal 2,85% 2,31% 3,96% 2,94% 3,35% 6,54% 6,77% 3,01% 9,25% 9,96%
Bruttovinstmarginal 32,10% 32,09% 34,28% 33,02% 32,78% 32,96% 32,43% 29,70% 32,45% 32,64%
Rörelsekapital/omsättning 30,80% 26,95% 30,19% 31,99% 35,50% 29,99% 28,47% 24,15% 29,25% 30,30%
Soliditet 37,51% 35,08% 40,07% 39,93% 42,27% 48,11% 56,24% 51,49% 52,39% 60,19%
Kassalikviditet 75,00% 38,90% 51,02% 74,28% 82,29% 59,20% 74,31% 25,00% 72,19% 25,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...