Visa allt om Kalmar Telesystem Aktiebolag
Visa allt om Kalmar Telesystem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 767 12 529 12 531 12 557 9 753 6 669 6 258 10 052 9 106 9 168
Övrig omsättning 80 - - - 21 - - 18 - 59
Rörelseresultat (EBIT) 344 951 863 970 1 089 211 -640 29 -193 225
Resultat efter finansnetto 327 938 846 959 1 052 156 -695 -43 -279 160
Årets resultat 173 549 485 516 987 156 -695 -43 -279 160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 106 154 149 187 11 27 50 108 129
Omsättningstillgångar 3 618 4 666 4 357 4 363 3 544 2 155 2 055 2 792 2 804 3 062
Tillgångar 3 656 4 772 4 511 4 512 3 731 2 166 2 082 2 842 2 912 3 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 1 473 1 524 1 539 1 308 322 165 575 618 896
Obeskattade reserver 823 738 514 295 46 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 24 20 20 35 0 0 0 15 22
Långfristiga skulder 0 0 0 0 117 183 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 382 2 537 2 454 2 658 2 225 1 662 1 917 2 267 2 279 2 272
Skulder och eget kapital 3 656 4 772 4 511 4 512 3 731 2 166 2 082 2 842 2 912 3 191
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 709 1 054 1 177 986 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 956 3 151 3 413 2 965 2 628 1 417 1 647 1 440 1 575 1 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 988 1 056 1 224 1 089 940 761 915 934 966 903
Utdelning till aktieägare 0 1 200 600 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 847 12 529 12 531 12 557 9 774 6 669 6 258 10 070 9 106 9 227
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 10 9 8 7 8 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 346 1 392 1 253 1 395 1 219 953 782 1 117 1 012 1 146
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 482 479 463 470 445 463 427 421 447
Rörelseresultat, EBITDA 369 999 909 1 008 1 102 227 -617 66 -144 275
Nettoomsättningförändring -14,06% -0,02% -0,21% 28,75% 46,24% 6,57% -37,74% 10,39% -0,68% -%
Du Pont-modellen 9,41% 19,95% 19,20% 21,70% 29,19% 9,74% -30,55% 1,23% -6,59% 7,08%
Vinstmarginal 3,19% 7,60% 6,91% 7,80% 11,17% 3,16% -10,16% 0,35% -2,11% 2,47%
Bruttovinstmarginal 51,70% 54,62% 53,67% 51,92% 63,51% 67,07% 66,06% 52,39% 54,15% 56,49%
Rörelsekapital/omsättning 11,48% 16,99% 15,19% 13,58% 13,52% 7,39% 2,21% 5,22% 5,77% 8,62%
Soliditet 29,73% 42,93% 42,67% 38,93% 35,97% 14,87% 7,93% 20,23% 21,22% 28,08%
Kassalikviditet 71,12% 105,16% 103,63% 96,20% 81,39% 49,70% 35,84% 63,65% 67,49% 69,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...