Visa allt om Sign Communication Sweden AB
Visa allt om Sign Communication Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 613 101 809 89 956 92 005 99 401 95 135 85 969 86 616 86 114 79 859
Övrig omsättning 1 224 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 145 1 503 -1 025 318 3 254 2 253 -893 3 780 1 807 1 208
Resultat efter finansnetto 26 1 187 -1 248 26 2 846 2 051 -1 393 3 198 1 224 638
Årets resultat 357 696 106 89 2 000 1 457 18 2 190 681 408
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 120 15 856 12 155 12 151 12 300 11 668 11 294 11 149 11 997 12 099
Omsättningstillgångar 38 085 29 438 25 805 25 089 24 435 30 567 27 613 25 120 24 891 22 141
Tillgångar 54 205 45 294 37 959 37 239 36 735 42 235 38 907 36 268 36 888 34 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 347 17 830 13 347 13 241 13 154 11 154 9 696 9 678 8 688 8 008
Obeskattade reserver 1 724 2 240 2 000 3 461 3 622 3 559 3 554 5 044 5 016 4 839
Avsättningar (tkr) 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 139 8 499 8 978 4 817 6 084 9 608 8 752 5 780 6 744 8 468
Kortfristiga skulder 23 849 16 725 13 634 15 720 13 876 17 915 16 904 15 766 16 440 12 925
Skulder och eget kapital 54 205 45 294 37 959 37 239 36 735 42 235 38 907 36 268 36 888 34 239
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 506 1 432 - 0 0 852 856 613 1 313 1 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 149 14 357 15 040 14 487 14 415 12 798 11 080 10 458 10 715 10 256
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 810 5 273 5 845 5 405 5 403 5 134 4 704 4 659 5 141 4 903
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 900 300
Omsättning 109 837 101 809 89 956 92 005 99 401 95 135 85 969 86 616 86 114 79 859
Nyckeltal
Antal anställda 36 37 37 41 42 38 35 33 37 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 017 2 752 2 431 2 244 2 367 2 504 2 456 2 625 2 327 2 102
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 612 585 504 497 526 503 500 487 461
Rörelseresultat, EBITDA 356 1 827 -705 594 3 534 2 551 -646 4 027 2 061 1 455
Nettoomsättningförändring 6,68% 13,18% -2,23% -7,44% 4,48% 10,66% -0,75% 0,58% 7,83% -%
Du Pont-modellen 0,78% 3,47% -2,26% 1,51% 9,15% 5,98% -2,15% 10,56% 5,04% 3,64%
Vinstmarginal 0,39% 1,55% -0,95% 0,61% 3,38% 2,66% -0,97% 4,42% 2,16% 1,56%
Bruttovinstmarginal 32,51% 36,32% 38,46% 36,72% 37,18% 36,00% 31,25% 35,31% 34,14% 35,70%
Rörelsekapital/omsättning 13,11% 12,49% 13,53% 10,18% 10,62% 13,30% 12,46% 10,80% 9,81% 11,54%
Soliditet 41,86% 43,22% 39,27% 42,41% 43,07% 32,62% 31,65% 36,70% 33,34% 33,56%
Kassalikviditet 93,61% 87,17% 82,79% 82,30% 81,50% 77,09% 68,98% 66,83% 64,51% 82,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...