Visa allt om Dalenbergs El & Maskinteknik Aktiebolag
Visa allt om Dalenbergs El & Maskinteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 834 8 668 2 579 2 836 3 073 2 462 2 153 2 117 2 248 1 812
Övrig omsättning 97 242 31 30 22 24 26 16 12 17
Rörelseresultat (EBIT) 2 140 781 -19 104 160 -104 90 26 143 52
Resultat efter finansnetto 2 141 785 -5 118 147 -68 102 -5 142 52
Årets resultat 1 297 599 2 82 123 -52 55 -16 102 33
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 287 248 184 167 232 192 196 168
Omsättningstillgångar 6 957 4 580 638 704 626 575 494 475 406 387
Tillgångar 6 961 4 588 924 951 810 742 727 667 601 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 616 719 485 483 401 278 329 294 310 207
Obeskattade reserver 0 0 0 7 0 0 16 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 344 3 870 439 461 409 465 350 373 291 347
Skulder och eget kapital 6 961 4 588 924 951 810 742 727 667 601 555
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 398 342 351 328 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 115 3 082 1 107 1 122 1 046 471 352 364 286 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 064 1 273 516 526 486 447 381 372 333 299
Utdelning till aktieägare 1 000 400 365 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 20 931 8 910 2 610 2 866 3 095 2 486 2 179 2 133 2 260 1 829
Nyckeltal
Antal anställda 18 6 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 157 1 445 645 709 768 616 718 706 749 604
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 742 410 415 392 334 378 381 328 304
Rörelseresultat, EBITDA 2 145 791 -11 111 163 -101 93 29 146 55
Nettoomsättningförändring 140,36% -% -9,06% -7,71% 24,82% 14,35% 1,70% -5,83% 24,06% -%
Du Pont-modellen 30,74% 17,28% -0,65% 12,41% 19,75% -9,03% 14,03% 3,90% 23,79% 9,37%
Vinstmarginal 10,27% 9,15% -0,23% 4,16% 5,21% -2,72% 4,74% 1,23% 6,36% 2,87%
Bruttovinstmarginal 57,65% 71,87% 76,23% 74,26% 66,87% 60,80% 68,32% 66,18% 59,16% 66,78%
Rörelsekapital/omsättning 7,74% 8,19% 7,72% 8,57% 7,06% 4,47% 6,69% 4,82% 5,12% 2,21%
Soliditet 23,22% 15,67% 52,49% 51,33% 49,51% 37,47% 46,88% 44,08% 51,58% 37,30%
Kassalikviditet 99,81% 74,86% 141,23% 147,51% 145,97% 117,63% 126,86% 113,14% 122,34% 91,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...