Visa allt om SVANAB Kran & Specialtransport AB
Visa allt om SVANAB Kran & Specialtransport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 339 1 881 1 775 1 883 2 639 3 157 2 739 3 672 3 175 3 149
Övrig omsättning 1 554 49 11 9 699 - - 9 - 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 528 256 -121 -5 581 171 17 223 392 469
Resultat efter finansnetto 1 478 249 -125 -20 555 141 -39 74 238 346
Årets resultat 0 62 95 157 393 0 11 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 442 425 241 563 898 1 537 2 125 2 715 2 967 3 519
Omsättningstillgångar 1 454 1 142 1 001 1 151 1 553 898 656 733 964 677
Tillgångar 5 895 1 567 1 242 1 714 2 452 2 434 2 781 3 448 3 931 4 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 456 394 299 442 105 111 100 100 758
Obeskattade reserver 1 956 483 517 794 1 053 1 034 898 958 888 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 600 100 0 0 0 0 749 1 821 1 800 0
Kortfristiga skulder 884 528 331 621 956 1 295 1 022 569 1 143 3 438
Skulder och eget kapital 5 895 1 567 1 242 1 714 2 452 2 434 2 781 3 448 3 931 4 196
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 339 316 339 409 460 583 488 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 120 117 133 121 132 157 186 224 177 121
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 300 0 6 0 0 0
Omsättning 3 893 1 930 1 786 1 892 3 338 3 157 2 739 3 681 3 175 3 170
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 339 1 881 1 775 1 883 2 639 1 579 1 370 1 836 1 588 1 575
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 463 485 476 510 323 356 444 361 251
Rörelseresultat, EBITDA 1 864 450 201 322 916 759 607 785 944 883
Nettoomsättningförändring 24,35% 5,97% -5,74% -28,65% -16,41% 15,26% -25,41% 15,65% 0,83% -%
Du Pont-modellen 25,92% 16,40% -9,74% -0,29% 23,69% 7,03% 0,61% 6,53% 10,00% 11,18%
Vinstmarginal 65,33% 13,66% -6,82% -0,27% 22,02% 5,42% 0,62% 6,13% 12,38% 14,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,58% 56,63% 55,38%
Rörelsekapital/omsättning 24,37% 32,64% 37,75% 28,15% 22,62% -12,58% -13,36% 4,47% -5,64% -87,68%
Soliditet 33,62% 53,14% 64,19% 51,59% 49,68% 35,62% 27,79% 22,90% 18,81% 18,06%
Kassalikviditet 164,48% 216,29% 302,42% 185,35% 162,45% 69,34% 64,19% 128,82% 84,34% 19,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...