Visa allt om Kompetensutveckling Tullberg & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 814 230 0 0 0 78 93 193 0 656
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 292 -
Rörelseresultat (EBIT) 689 38 -27 -27 -46 -43 -1 -22 53 -10
Resultat efter finansnetto 689 41 -21 -21 -36 -29 5 -7 76 0
Årets resultat 542 41 -21 -21 -36 -29 4 -7 53 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 2 4 7 10 7 15 21
Omsättningstillgångar 1 075 204 173 173 187 234 259 286 406 405
Tillgångar 1 075 204 175 175 192 241 269 293 421 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 740 198 171 171 192 228 258 254 308 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 334 6 4 4 0 12 12 39 113 172
Skulder och eget kapital 1 075 204 175 175 192 241 269 293 421 427
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 32 0 0 0 0 0 0 80 260 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 0 0 0 0 0 0 26 78 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
Omsättning 814 230 0 0 0 78 93 193 1 292 656
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 814 230 - - - 78 93 193 - 656
Personalkostnader per anställd (tkr) 35 - - - - 30 - 107 340 534
Rörelseresultat, EBITDA 689 38 -25 -25 -44 -39 7 -14 59 -1
Nettoomsättningförändring 253,91% -% -% -% -100,00% -16,13% -51,81% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 64,09% 20,10% -% -% -% -11,62% 1,86% -1,02% -% -0,23%
Vinstmarginal 84,64% 17,83% -% -% -% -35,90% 5,38% -1,55% -% -0,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,03% 86,09% -% -% -% 284,62% 265,59% 127,98% -% 35,52%
Soliditet 68,84% 97,06% 97,71% 97,71% 100,00% 94,61% 95,91% 86,69% 73,16% 59,72%
Kassalikviditet 321,86% 3 400,00% 4 325,00% 4 325,00% -% 1 950,00% 2 158,33% 733,33% 359,29% 235,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...