Visa allt om Andersson & Olsson Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om Andersson & Olsson Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 191 8 039 7 224 6 409 7 230 6 971 5 659 5 964 5 913 6 039
Övrig omsättning 25 51 115 83 30 - - 199 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 976 1 122 568 299 1 014 816 731 1 227 890 654
Resultat efter finansnetto 971 1 129 578 319 1 049 829 747 1 281 915 653
Årets resultat 587 542 259 167 264 193 161 247 307 192
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 398 511 431 650 705 1 693 575 12 18
Omsättningstillgångar 1 776 2 887 2 577 2 640 2 649 3 102 1 924 2 526 2 620 2 155
Tillgångar 1 985 3 286 3 088 3 071 3 299 3 807 3 617 3 101 2 632 2 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 985 897 655 796 1 179 1 915 1 722 1 561 1 315 1 008
Obeskattade reserver 200 0 582 764 693 629 674 758 487 408
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 602 515 404 252 6 7
Kortfristiga skulder 800 2 388 1 850 1 511 826 748 818 530 824 751
Skulder och eget kapital 1 985 3 286 3 088 3 071 3 299 3 807 3 617 3 101 2 632 2 173
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 477 385 393 390 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 757 2 193 2 091 1 957 1 882 1 387 999 775 950 897
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 691 848 831 843 785 729 633 567 617 532
Utdelning till aktieägare 350 500 300 400 550 1 000 0 0 0 0
Omsättning 7 216 8 090 7 339 6 492 7 260 6 971 5 659 6 163 5 914 6 040
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 438 1 340 1 204 1 068 1 205 1 394 1 132 1 491 1 478 1 510
Personalkostnader per anställd (tkr) 509 517 502 476 458 538 409 439 497 455
Rörelseresultat, EBITDA 1 166 1 352 833 518 1 233 1 005 880 1 326 896 688
Nettoomsättningförändring -10,55% 11,28% 12,72% -11,36% 3,72% 23,18% -5,11% 0,86% -2,09% -%
Du Pont-modellen 49,22% 34,39% 18,72% 10,42% 31,83% 21,80% 20,68% 41,34% 34,76% 30,28%
Vinstmarginal 13,59% 14,06% 8,00% 4,99% 14,52% 11,91% 13,22% 21,50% 15,47% 10,90%
Bruttovinstmarginal 60,53% 63,80% 62,40% 61,68% 64,79% 65,72% 62,08% 59,81% 60,24% 53,01%
Rörelsekapital/omsättning 13,57% 6,21% 10,06% 17,62% 25,21% 33,77% 19,54% 33,47% 30,37% 23,25%
Soliditet 57,48% 27,30% 35,91% 44,25% 51,22% 62,48% 61,34% 67,94% 63,28% 59,91%
Kassalikviditet 186,12% 107,91% 121,68% 155,86% 285,47% 374,47% 211,61% 439,43% 295,15% 261,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...