Visa allt om Miljöplanering i Tumba Aktiebolag
Visa allt om Miljöplanering i Tumba Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 874 31 189 24 691 28 071 29 043 23 285 23 303 23 077 20 123 19 431
Övrig omsättning 885 738 414 362 1 363 284 765 242 436 193
Rörelseresultat (EBIT) 3 983 4 583 2 363 4 966 4 824 2 468 2 880 2 421 2 131 1 909
Resultat efter finansnetto 3 536 3 938 1 893 4 585 4 530 2 322 2 704 2 078 1 865 1 675
Årets resultat 2 755 24 3 728 3 556 3 543 2 802 2 487 1 509 1 315 837
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 729 17 907 16 829 15 930 16 223 13 149 13 075 14 361 12 752 13 037
Omsättningstillgångar 6 306 5 389 3 556 5 230 6 308 5 047 6 697 7 082 5 807 5 540
Tillgångar 26 035 23 297 20 385 21 161 22 532 18 196 19 772 21 443 18 560 18 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 278 523 4 199 4 051 3 995 3 212 2 897 1 918 1 725 1 246
Obeskattade reserver 6 471 6 471 2 571 5 571 5 989 6 225 7 725 8 428 8 523 8 494
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 107 10 344 4 943 7 366 9 532 5 697 6 324 8 321 5 825 6 346
Kortfristiga skulder 6 178 5 959 8 672 4 172 3 015 3 063 2 827 2 776 2 486 2 492
Skulder och eget kapital 26 035 23 297 20 385 21 161 22 532 18 196 19 772 21 443 18 560 18 578
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 647 512 450 425 630 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 245 8 792 7 789 8 186 7 971 6 651 5 964 5 776 5 682 5 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 007 3 020 2 820 2 789 3 011 2 516 2 044 2 386 2 418 1 930
Utdelning till aktieägare 2 700 0 3 700 3 580 3 500 2 800 2 487 1 508 1 316 836
Omsättning 32 759 31 927 25 105 28 433 30 406 23 569 24 068 23 319 20 559 19 624
Nyckeltal
Antal anställda 23 24 22 25 25 23 21 21 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 386 1 300 1 122 1 123 1 162 1 012 1 110 1 099 958 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 517 482 439 465 421 403 409 416 394
Rörelseresultat, EBITDA 8 219 8 590 5 536 7 939 7 665 5 172 5 599 5 290 4 738 4 573
Nettoomsättningförändring 2,20% 26,32% -12,04% -3,35% 24,73% -0,08% 0,98% 14,68% 3,56% -%
Du Pont-modellen 15,34% 19,70% 11,60% 23,52% 21,48% 13,57% 14,58% 11,37% 11,89% 10,36%
Vinstmarginal 12,53% 14,72% 9,57% 17,73% 16,66% 10,60% 12,37% 10,57% 10,96% 9,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 21,08% 27,80% 24,97% 21,87% 19,32% 20,37% 18,30% 20,77%
Rörelsekapital/omsättning 0,40% -1,83% -20,72% 3,77% 11,34% 8,52% 16,61% 18,66% 16,50% 15,69%
Soliditet 31,98% 23,91% 30,44% 38,55% 37,32% 42,87% 43,45% 37,24% 42,36% 39,63%
Kassalikviditet 102,07% 90,43% 41,01% 125,36% 209,22% 164,77% 236,89% 255,12% 233,59% 207,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...