Visa allt om Astrea Aktiebolag
Visa allt om Astrea Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -14 -14 -14 -13 -14 -13 -11 -19 -34
Resultat efter finansnetto 261 -13 -14 -13 -13 -15 -13 -10 -18 -33
Årets resultat 261 -13 -14 -13 -13 -15 -13 -10 -18 -33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 330 113 71 80 121 80 80 84 128 134
Tillgångar 330 113 71 80 121 80 80 84 128 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 51 64 52 52 51 56 56 66 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 63 7 28 69 28 24 28 62 49
Skulder och eget kapital 330 113 71 80 121 80 80 84 128 134
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -14 -14 -14 -13 -14 -13 -11 -19 -34
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,24% 45,13% 90,14% 65,00% 42,98% 63,75% 70,00% 66,67% 51,56% 63,43%
Kassalikviditet 1 736,84% 179,37% 1 014,29% 285,71% 175,36% 285,71% 333,33% 300,00% 206,45% 273,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...