Visa allt om Smedjan Liljedal AB
Visa allt om Smedjan Liljedal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 28 47 24 1 44 0 0 0 112
Övrig omsättning 28 36 30 - - - - - - 24
Rörelseresultat (EBIT) -9 -16 21 1 -13 28 -10 -8 -4 70
Resultat efter finansnetto -9 -16 21 2 -11 28 -10 -8 -5 123
Årets resultat -9 -16 16 2 -11 26 -10 -8 -5 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 69 77 105 77 80 145 111 256 265 328
Tillgångar 69 77 105 77 80 145 111 256 265 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 78 93 77 76 137 110 257 265 270
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 12 0 5 8 0 0 0 58
Skulder och eget kapital 69 77 105 77 80 145 111 256 265 328
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0
Omsättning 28 64 77 24 1 44 0 0 0 136
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 112
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 18
Rörelseresultat, EBITDA -9 -16 21 1 -13 28 -10 -8 -4 70
Nettoomsättningförändring -100,00% -40,43% 95,83% 2 300,00% -97,73% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -20,78% 20,00% 2,60% -15,00% 19,31% -% -% -% 39,02%
Vinstmarginal -% -57,14% 44,68% 8,33% -1 200,00% 63,64% -% -% -% 114,29%
Bruttovinstmarginal -% 67,86% 100,00% 79,17% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 275,00% 197,87% 320,83% 7 500,00% 311,36% -% -% -% 241,07%
Soliditet 100,00% 101,30% 88,57% 100,00% 95,00% 94,48% 99,10% 100,39% 100,00% 82,32%
Kassalikviditet -% -% 875,00% -% 1 600,00% 1 812,50% -% -% -% 565,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...