Visa allt om Zetterquist KirUro Aktiebolag
Visa allt om Zetterquist KirUro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 675 2 087 64 0 0 0 14 45 90 114
Övrig omsättning - 1 - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 055 731 56 -32 -40 -58 -51 -23 -62 -46
Resultat efter finansnetto 1 050 728 48 -39 -45 -61 -54 -26 -64 -58
Årets resultat 819 672 48 -39 -45 -61 -54 -26 -64 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 935 942 0 0 0 0 0 2 4 6
Omsättningstillgångar 1 424 646 67 11 2 2 23 38 112 184
Tillgångar 2 359 1 587 67 11 2 2 23 40 116 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 445 626 -47 -94 -55 -11 17 24 50 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 487 113 100 58 2 1 2 37 55
Kortfristiga skulder 914 474 0 5 0 11 5 14 28 34
Skulder och eget kapital 2 359 1 587 67 11 2 2 23 40 116 189
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 433 327 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 366 63 0 0 0 0 0 0 30 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 292 147 0 0 0 0 0 4 18 19
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 675 2 088 64 5 0 0 14 45 90 114
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 838 2 087 - - - - - - 90 114
Personalkostnader per anställd (tkr) 629 782 - - - - - - 51 44
Rörelseresultat, EBITDA 1 237 878 56 -32 -40 -58 -49 -21 -60 -44
Nettoomsättningförändring 76,09% 3 160,94% -% -% -% -100,00% -68,89% -50,00% -21,05% -%
Du Pont-modellen 44,72% 46,06% 83,58% -% -% -% -221,74% -57,50% -3,45% -24,34%
Vinstmarginal 28,71% 35,03% 87,50% -% -% -% -364,29% -51,11% -4,44% -40,35%
Bruttovinstmarginal 87,62% 96,21% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,88% 8,24% 104,69% -% -% -% 128,57% 53,33% 93,33% 131,58%
Soliditet 61,25% 39,45% -70,15% -854,55% -2 750,00% -550,00% 73,91% 60,00% 43,10% 52,91%
Kassalikviditet 155,80% 136,29% -% 220,00% -% 18,18% 460,00% 271,43% 400,00% 541,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...