Visa allt om L.K. Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -4 -2 -1 -15 -2 0 -2
Resultat efter finansnetto 1 100 1 000 1 300 758 663 4 513 776 418 14 67
Årets resultat 1 100 1 000 1 300 687 653 3 818 690 539 51 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 128 1 128 1 428 1 434 1 394 4 829 1 194 974 481 709
Omsättningstillgångar 0 0 0 13 2 003 0 1 165 54 48
Tillgångar 2 128 1 128 1 428 1 447 3 398 4 829 1 195 1 139 535 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 221 1 122 1 422 810 773 4 134 986 846 307 256
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 202 293 227 271
Kortfristiga skulder 907 7 6 638 2 625 694 7 0 0 0
Skulder och eget kapital 2 128 1 128 1 428 1 447 3 398 4 829 1 195 1 139 535 758
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 200 688 0 4 015 170 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -4 -2 -1 -15 -2 0 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 57,38% 99,47% 99,58% 55,98% 22,75% 85,61% 82,51% 74,28% 57,38% 55,62%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 2,04% 76,30% 0,00% 14,29% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...