Visa allt om Hjortensbergs Blommor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 877 2 602 1 818 1 342 1 573 2 815 2 870 2 897 2 915 2 281
Övrig omsättning 251 146 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 79 95 70 -162 30 -25 -65 87 -43
Resultat efter finansnetto 16 79 91 63 -139 27 -28 -68 81 -55
Årets resultat 16 79 91 63 -139 27 -28 -68 81 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 18 28 31 32 29 38 34 32 27
Omsättningstillgångar 330 360 296 207 214 210 271 375 452 396
Tillgångar 344 377 324 238 246 239 309 409 484 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 184 105 14 -49 -85 -112 -83 -15 -96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 43 44 142 15 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 256 193 175 179 153 310 421 493 499 519
Skulder och eget kapital 344 377 324 238 246 239 309 409 484 423
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 148 102 112 112 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 451 520 163 140 312 429 574 558 484 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 160 161 63 57 122 218 256 267 221 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 128 2 748 1 818 1 342 1 573 2 815 2 870 2 897 2 915 2 281
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 2 1 2 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 959 651 909 1 342 787 938 957 966 1 458 1 141
Personalkostnader per anställd (tkr) 237 174 136 202 222 267 311 314 412 361
Rörelseresultat, EBITDA 25 82 98 72 -160 30 -25 -65 89 -33
Nettoomsättningförändring 10,57% 43,12% 35,47% -14,69% -44,12% -1,92% -0,93% -0,62% 27,79% -%
Du Pont-modellen 4,65% 20,95% 29,32% 29,41% -52,85% 13,39% -8,09% -15,65% 18,39% -9,93%
Vinstmarginal 0,56% 3,04% 5,23% 5,22% -8,26% 1,14% -0,87% -2,21% 3,05% -1,84%
Bruttovinstmarginal 54,64% 52,57% 46,64% 48,14% 46,28% 53,18% 50,35% 49,40% 51,22% 49,19%
Rörelsekapital/omsättning 2,57% 6,42% 6,66% 2,09% 3,88% -3,55% -5,23% -4,07% -1,61% -5,39%
Soliditet 25,58% 48,81% 32,41% 5,88% -19,92% -35,56% -36,25% -20,29% -3,10% -22,70%
Kassalikviditet 112,89% 164,25% 151,43% 103,91% 123,53% 56,45% 54,63% 61,87% 82,77% 69,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...