Visa allt om V.K. Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om V.K. Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 669 23 169 31 158 23 922 24 496 19 591 21 976 34 540 32 581 22 533
Övrig omsättning 47 270 625 123 152 48 70 - 167 -
Rörelseresultat (EBIT) 597 1 297 1 925 1 978 2 574 1 447 2 024 2 355 2 223 259
Resultat efter finansnetto 599 1 295 1 922 1 979 2 533 1 409 1 985 2 295 2 154 181
Årets resultat 682 991 1 231 1 024 1 455 753 1 093 1 423 301 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 563 1 553 1 207 1 288 1 166 1 273 1 237 1 654 974 757
Omsättningstillgångar 10 804 10 253 10 675 10 693 9 872 8 320 7 999 7 790 6 420 4 492
Tillgångar 12 367 11 806 11 882 11 981 11 037 9 593 9 235 9 444 7 394 5 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 256 5 574 4 584 5 853 4 828 3 926 3 173 2 081 1 378 1 077
Obeskattade reserver 3 168 3 450 3 434 3 110 2 545 2 017 1 660 1 176 874 658
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 139 0 75 225 375 525 0 894
Kortfristiga skulder 2 943 2 782 3 725 3 018 3 588 3 425 4 027 5 663 5 143 2 619
Skulder och eget kapital 12 367 11 806 11 882 11 981 11 037 9 593 9 235 9 444 7 394 5 249
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 519 302 396 470 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 608 6 079 7 979 5 699 5 566 4 510 4 549 5 606 5 379 4 709
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 248 2 331 2 905 1 961 2 160 2 084 2 247 2 525 2 934 2 411
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 716 23 439 31 783 24 045 24 648 19 639 22 046 34 540 32 748 22 533
Nyckeltal
Antal anställda 15 16 17 16 17 17 16 19 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 311 1 448 1 833 1 495 1 441 1 152 1 374 1 818 1 715 1 252
Personalkostnader per anställd (tkr) 553 548 678 509 464 428 453 464 469 436
Rörelseresultat, EBITDA 933 1 598 2 264 2 209 2 827 1 693 2 252 2 591 2 443 556
Nettoomsättningförändring -15,11% -25,64% -% -2,34% 25,04% -10,85% -36,38% 6,01% 44,59% -%
Du Pont-modellen 4,84% 11,01% 16,23% 16,62% 23,37% 15,08% 21,93% 25,04% 30,13% 5,14%
Vinstmarginal 3,05% 5,61% 6,19% 8,32% 10,53% 7,39% 9,21% 6,85% 6,84% 1,20%
Bruttovinstmarginal 66,90% 61,12% 61,73% 60,70% 61,48% 55,90% 61,09% 46,75% 48,24% 54,43%
Rörelsekapital/omsättning 39,97% 32,25% 22,31% 32,08% 25,65% 24,99% 18,07% 6,16% 3,92% 8,31%
Soliditet 70,57% 70,01% 61,12% 67,98% 60,74% 56,42% 47,61% 31,00% 27,15% 29,54%
Kassalikviditet 151,04% 159,38% 98,66% 169,68% 124,83% 83,01% 115,50% 79,76% 67,92% 74,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...